Uutiset

Ajankohtaista

Kuulutus: Äkäsjärven ranta-asemakaava vireille

heinä 02. 2024 08:00 |

Kunnanhallitus päätti 25.3.2024 § 49 käynnistää ranta-asemaakavan laatimisen Äkäsjärven rannalle.

Maanomistaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti asemakaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijana toimii Ferragosto Oy.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitettava alue, kaavoitusten tavoitteet, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, on nähtävänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta lähtien kunnanvirastolla ja verkkosivuilla https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.html ja https://muonio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat .

Lisätietoja

  • arkkitehti Vesa Olkkola, 040 544 2321, vesa@ferragosto.fi
  • elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus

Takaisin