Uutiset

Ajankohtaista

Kuulutus: Jerismajan ranta-asemakaavan muutos vireille

tammi 17. 2024 16:02 |

Muonion kunta kuuluttaa vireille kunnanhallituksen 24.4.2023 § 119 päätöksen mukaisesti Jerismajan ranta-asemakaavan muutoksen.

Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy.

Kaavamuutosta haetaan 1,16 ha:n alueelle ja tavoitteena mahdollistaa voimassa olevan ranta-asemamakaavan mukaisille korttelialueille 10 ja 11 olevia vapaa-ajanrakennuksia tukevia toimintoja (vastaanottorakennus, terassisaunat ja polttopuuvarasto). Lisäksi kaavamuutoksessa on tarkoitus osoittaa kiinteistön kortteliin 10 johtava tieyhteys ja imeytyskenttä.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitettava alue, kaavoituksen tavoitteet, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, on nähtävänä kunnan elinvoimaosastolla ja verkkosivuilla https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.html  tämän kuulutuksen julkaisemisesta alkaen.

Lisätietoja

  • arkkitehti Jarmo Lokio, puh. 044 700 2155, jarmo.lokio@lokio.fi
  • elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puh. 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus

Takaisin