Uutiset

Kuulutus: Karsikkoniemen ranta-asemakaavan vireilletulo

huhti 30. 2020 13:54 |

Muonion kunta kuuluttaa kunnanhallituksen 30.3.2020 § 70 päätöksen mukaisesti ranta-asemakaavan laatimisen vireille tilan 498-401-116-4 Karsikkoniemen ranta-alueella.

Maanomistaja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen laatimisesta ja laatijana toimii Seitap Oy.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitettava alue, kaavoitusten tavoitteet, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, on nähtävänä kunnan teknisellä osastolla ja verkkosivuilla tämän kuulutuksen julkaisemisesta alkaen.

Lisätietoja antavat

  • Seitap Oy, Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus

Takaisin