Uutiset

Kuulutus: Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotusvaihe nähtäville

tammi 18. 2023 10:57 |

Kukaslompolon asemakaavan muutos ja laajennus pidetään nähtävillä 20.1.2023–20.2.2023 MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti (ns. ehdotusvaiheen kuuleminen) kunnan verkkosivuilla ja elinvoimapalveluissa.

Alueen maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen

Muistutukset pyydetään toimittamaan 20.2.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Muonion kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi.

Takaisin