Uutiset

Kuulutus Kukaslompolon ranta-asemakaavaluonnoksen nähtävilleasettamisesta

Kategoriat


Uutiset (30)

Ilmoitukset (11)

Kuulutus Kukaslompolon ranta-asemakaavaluonnoksen nähtävilleasettamisesta

touko 16. 2019 08:32 |

Kunnanhallitus päätti käynnistää Kukaslompolon ranta-asemakaavan muutoksen valmistelun 18.2.2019 § 50.

Muutosta esitetään ranta-asemakaavan kortteleihin 10–14 ja niitä ympäröiville VR-2 ja VR-3 –alueille. Tavoitteena on muutos, joka mahdollistaa matkailupalvelun yritystoiminnan mm. rakentamalla revontuli-igluja, huolto- ja ravintolatiloja sekä rantasaunan.

Kaavoitustyö on valmisteluvaiheessa. Aineisto asetetaan nähtäville hallinto-osastolle ja kunnan verkkosivuille
16.5.2019–16.6.2019.

Kaavaselostusluonnos 26.3.2019 ja kaavakarttaluonnos 16.3.2019

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipide valmisteluaineistosta. Mahdollinen muistutus kaavasta pyydetään toimittamaan 16.6.2019 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja antavat

  • Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi, maanmittausteknikko Tapani Honkanen, 0400 391 468, tapani.honkanen@seitap.inet.fi.
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Kunnanhallitus                                      

Takaisin