Uutiset

Kuulutus kunnanvaltuuston hyväksymistä kaavoista

Kategoriat


Uutiset (14)

Ilmoitukset (6)

Kuulutus kunnanvaltuuston hyväksymistä kaavoista

marras 6. 2018 11:14 |

Oloksen asemakaavan muutos ja laajennus

Keimiöniemen ranta-asemakaavan muutos

Kilpimellan ranta-asemakaavan muutos

Visannon ranta-asemakaavan muutos

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.10.2018 Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen sekä Keimiöniemen, Kilpimellan ja Visannon ranta-asemakaavojen muutokset. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville 6.11.2018 kunnan verkkosivuille ja hallinto-osastolle ja kaava-asiakirjoihin voi tutustua verkkosivuilla.

 

Valtuuston päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa pöytäkirjan nähtävänäpidosta, joten valituksen viimeinen jättöaika on 5.12.2018 klo 16.15. Muutosta haetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta, PL 189, 90101 Oulu tai pohjois-suomi.hao@oikeus.fi.

 

Muonion kunta

 

Takaisin