Uutiset

Ajankohtaista

Kuulutus: Kuntalain 142§:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

touko 16. 2024 14:50 |

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 14.5.2024 antanut kunnallisvalitukseen päätöksen Dnro 1847/03.04.04.04.10/2022.

Valitus on tehty Muonion elinvoimalautakunnan päätöksestä 29.11.2022 § 110 Oikaisuvaatimus luonnonvarapäällikön 26.10.2022 tekemästä viranhaltijapäätöksestä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen ja jättänyt valituksen osittain tutkimatta.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Muonion kunnan kirjaamossa (Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio).

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 16.5.-19.6.2024.

Takaisin