Uutiset

Kuulutus pohjavesialueiden luokitusmuutoksista

joulu 17. 2021 12:29 |

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää, että Lapin ELY-keskus luokittelee ja rajaa pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella luokkiin 1, 2 tai E. Luokitus perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen (1263/2014, luku 2a). Uuden lainsäädännön myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Lapin ELY-keskus on tarkistanut yhteensä 43 pohjavesialueen luokituksen. Pohjavesialueista 40 sijaitsee Muonion alueella ja kolme Enontekiön ja Kittilän alueella.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 20.12.2021–31.1.2022 edellä mainittujen kuntien sähköisellä ilmoitustaululla. Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti verkko-osoitteessa www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Lapin ELY-keskus.

Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asioista kirjallisesti tai sähköisesti Lapin ELYkeskukselle 31.1.2022 klo 16.00 mennessä.

Postiosoite: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi Sähköpostiosoite: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi

Nähtävillä olon jälkeen pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) ja pohjavesialue-paikkatietokantaan.

Takaisin