Uutiset

Ajankohtaista

Kuulutus: Toras-Siepin ranta-asemakaavan valmisteluaineisto

heinä 10. 2024 08:00 |

Kunnanhallitus päätti 27.11.2023 § 331 Torassiepin ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uniikki kohde luontoarvot ja perinnemaisema huomioiden. Lähtökohtia suunnittelulle ovat hiljaisuus, ympäristöön soveltuva rakentaminen, maisema-arvot ja luonnonläheisyys.

Mökkikylän tilalle on tarkoitus rakentaa korkeatasoinen lomakylä, jossa on ravintola ja muita rakennuksia. Suunnitelmassa huomioidaan ohjelmapalvelujen järjestäminen ympärivuotisesti. Kaavassa tullaan huomioimaan lumirakentaminen ja tämä edellyttää palvelurakennuksia alueella.

Suunnittelualueelta avautuu näköala Pallakselle. Hankkeessa selvitetään mahdollisuus rakentaa täysin erillinen kokonaisuus vaaran rinteeseen. Suunnitelmassa tullaan selvittämään mm. rantarakentamisen mahdollisuudet nykyisen lomakylän ulkopuolella.

Suunnittelualue on n. 170 ha neljällä eri kiinteistöllä ja se on yksityisessä omistuksessa.

Alueella on voimassa Olos-Särkijärvi-Toras-Sieppi osayleiskaava ja Tunturi-Lapin maakuntakaava, mutta alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavoitustyö on valmisteluvaiheessa. Asiakirjat asetetaan nähtäville kunnanvirastolle 10.7.2024–9.8.2024 ja kunnan verkkosivuille (https://muonio.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat ja https://www.muonio.fi/elinvoima/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.html)

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipide valmisteluaineistosta. Mahdollinen muistutus kaavasta pyydetään toimittamaan 9.8.2024 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio tai kirjaamo@muonio.fi.

Lisätietoja antavat kaavan laatijana toimiva Jarmo Lokio (044 700 2155, jarmo.lokio@lokio.fi) sekä kunnan elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehto (0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi).

Kunnanhallitus

Takaisin