Uutiset

Kuulutus vireille tulevasta asemakaavasta: Kukaslompolo

kesä 3. 2021 00:00 |

Muonion kunta kuuluttaa kunnanhallituksen 26.4.2021 § 114 päätöksen mukaisesti asemakaavan laatimisen vireille Kukaslompolon alueella.

Kaavan laatijana toimii Nosto Consulting Oy.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa matkailuun tarkoitettujen vapaa-ajan asuntojen ja niitä palvelevien huoltorakennusten sekä liikuntahallin, asuntovaunualueen ja rantasaunan rakentaminen suunnittelualueen osalle kaava-alueen pohjoisosaan, jossa on voimassa ennestään ranta-asemakaava. Suunnittelualueen osalle rakentamiseen osoitettu tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on n. 3 300 k-m2. Kaava-alueen eteläosa on tarkoitus asemakaavassa osoittaa yleisaavan mukaisesti loma-asumiseen (RA), tällä alueella ei ole ennestään voimassa asema- tai ranta-asemakaavaa.

Maankäyttö ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään kaavoitettava alue, kaavoitusten tavoitteet, kuvataan kaavoitusmenettely ja osallisten mahdollisuus osallistua kaavoitukseen, on nähtävänä kunnan teknisellä osastolla ja https://www.muonio.fi/tekninen/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat.html.

Lisätietoja antavat

  • dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
  • tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, puh. 0400 398 062, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

 

Kunnanhallitus

Takaisin