Uutiset

Marjapaikan ja Ojusniityn koronarajoitukset

kesä 30. 2020 07:55 | Uutinen

TIEDOTE MARJAPAIKAN JA OJUSNIITYN OMAISILLE 29.6.2020 KORONAVIRUSRAJOITUKSIIN LIITTYEN

Covid-19 koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi tarttua myös käsien ja pintojen välityksellä. Väestön täytyy edelleen noudattaa huolellisia hygieniaohjeita.

Tällä hetkellä Muoniossa on rauhallinen tilanne koronatartuntojen suhteen, joten vierailujen, vuorotteluhoidon ja päivähoidon osalta ohjeistuksia lievennetään. Ohjeistukseen voi tulla muutoksia, jos koronatilanne kunnassamme muuttuu. Vierailut voidaan esim. kieltää epidemiologisen tilanteen perusteella. Asukkaan voinnin äkillisesti huonontuessa ja saattohoitopotilaiden osalta vierailut silloinkin pyritään mahdollistamaan.

 

Ohjeistus vierailuihin:

 • vierailujen ajankohta sovitaan henkilökunnan kanssa
 • Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli vierailija ja potilas / asiakas käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtii käsidesinfektiosta ja pitää turvaväliä.
 • Vierailijoita yhdelle asukkaalle saa kerralla olla maksimissaan 5 henkilöä.
 • Vierailu tulee tapahtua omassa huoneessa tai erillisessä tilassa, jossa ei ole muita asukkaita tai mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.
 • Vierailijoiden tulee huolehtia, etteivät he ole tekemisissä toisten asukkaiden ja vierailijoiden kanssa.
 • Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita edellä mainittujen ohjeiden toteuttamisesta.
 • Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.
 • Maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta (esim. Ruotsi, Saksa, Venäjä), saapuvat vieraat voivat vierailla, kun ovat olleet ensin kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa Suomeen tulon jälkeen. Karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.
   

Asukkaiden vierailut hoivayksikön ulkopuolella:

 • asukas voi käydä ns. kotilomalla, jos kotilomalla huolehditaan siitä, että kaikki ovat terveitä, noudatetaan huolellista käsihygieniaa, käytetään suu-nenäsuojaa ja 2 m turvaväliä.

jos asukas tapaa kotilomalla ulkomailta saapuneita vieraita maista, joita sisä-tai ulkorajavalvonta koskee, hänen tulee hoivayksikköön palatessa olla kahden viikon karanteenissa omassa huoneessaan.

Päivähoitoasiakkaat ja vuorottelijat:

 • Voidaan sallia, jos hoitoon tuleva on elänyt kotona kontaktit minimoiden omassa perhepiirissä, jolloin karanteenia hoivayksikköön tullessa ei tarvita. Jos kotona on ollut vieraita etenkin ulkomailta rajavalvontaa koskevista maista kahden edeltävän viikon aikana, ja jos vuorottelu siitä huolimatta katsotaan välttämättömäksi, on karanteenia noudatettava vuorottelussa ollessa.

Yksiköittemme sisällä rajoitustoimia ei toistaiseksi pureta, mikä tarkoittaa mm. kokoontumisrajoitusten säilymistä. Asukkaat ruokailevat yhdessä turvaväliä noudattaen, mutta yhteisiä ryhmiä ei vielä järjestetä. Työntekijät eivät vaihda työpistettä yksiköstä toiseen ja henkilökunta työskentelee suu-nenäsuojusta käyttäen. Siivousta on tehostettu koko epidemian ajan lisätyllä henkilöstöresurssilla.

 

 

Kati Korva, Marjapaikan vastaava, Muonion kunta

Kati Sirkka, Ojusniityn vastaava, Muonion kunta

Henri Muotka, johtava sosiaalityöntekijä, Muonion kunta

Pirkko Kuru, vanhustyönohjaaja, Muonion kunta

Sirpa Pajunen, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Muonion-Enontekiön perusterveyden huolto

Takaisin