Uutiset

Monimuoto-opiskelusta joustavuutta ja itsenäisyyttä opintoihin

huhtik. 06. 2020 14:21 | Uutinen

Ammattiopisto Lappian Tunturi-Lapin osaamiskeskuksessa Muoniossa on koulutettu sosiaali- ja terveyslan osaajia, lähihoitajia jo pidemmän aikaa monimuotokoulutuksena. Nyt myös matkailualan perustutkinto toteutetaan ensimmäistä kertaa monimuotokoulutuksena Muoniossa.

 

Monimuoto-opiskelussa painotus on työelämässä oppimisessa

– Peruskoulun ikäluokkien pienentyessä yhä suurempi osa lähihoitajakoulutukseen hakeutuvista on ammatinvaihtajia. Opiskelijoiden ikärakenne on valtaosin 25–50 vuotta. Monimuoto-opintoina toteutettu lähihoitajakoulutus on sekä koulutukseen hakeutuvien, että työnantajien suosima vaihtoehto, koska painotus on työelämässä oppimisessa. Muoniossa lähihoitajaopiskelijat suuntautuvat Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalle, kertoo Lappian Muonion sosiaali- ja terveysalan opettaja Riitta Pistokoski. 

Pistokoski tarkentaa, että monimuotoisena toteutetun lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelma on sisällöltään ja osaamistavoitteiltaan samanlainen kuin päiväkoulutuksenkin. Monimuotokoulutuksen vetovoimatekijä on työelämässä oppimisen jaksot (TEO), jotka ovat pidempiä kuin päiväopetuksessa.

– Monimuotokoulutuksessa oppilaitoksessa toteutettavia lähipäiviä on 6–8 päivää kuukaudessa. Kuukaudessa on 2–4 kertaa etäopetusta, jonka kesto on 2–3 tuntia kerrallaan. Etäluennot nauhoitetaan ja tallenteet voi jokainen katsoa itselleen sopivana aikana, kommentoi Pistokoski.

Ennen työelämässä oppimisen jaksoja opiskelijoilla on niin sanottuja kummityöpäiviä, jolloin he tutustuvat tulevaan TEO-paikkaansa. Näitä on jokaisessa tutkinnon osassa 6–9 päivää, jolloin työpaikalla tehdään erilaisia oppimistehtäviä, jotka liittyvät jaksolla opiskeltaviin aiheisiin. Muun ajan opiskelijat ovat työelämässä oppimassa.

– Opiskeluun sisältyy itsenäistä opiskelua, johon me opettajat teemme erilaisia tehtäviä, esimerkiksi essee-kirjoitelmia, keskustelutehtäviä tai monivalintakyselyjä, kertoo Pistokoski monimuotokoulutuksen keskeisistä sisällöistä.


Matkailun- ja kaupan alan sesonkitöistä lähihoitajaksi

Kolarilainen lähihoitajaopiskelija Jenni Heikkilä on alanvaihtaja. Hänellä on taustalla lähes 10 vuotta sesonkitöitä talvisin hiihtokeskuksessa ja kesäisin kaupassa sekä työttömyysjaksoja.

– Halusin pysyvän työn, sillä koskaan ei tiennyt, mitä työtä olisi tarjolla seuraavana kesänä.  Kesällä 2017 menin henkilökohtaiseksi avustajaksi Pajalaan. Työ oli mukavaa. Olin kuitenkin töissä tunturissa vielä seuraavan talven. Keväällä kysyin töitä Kolarin Palvelutalolta ja siellä kysyttiin heti, että olenko kiinnostunut oppisopimuspaikasta. Teimme sopimuksen ja lähihoitajaopinnot alkoivat 2019 tammikuussa, kertoo Heikkilä.

Heikkilä sanoo, että aluksi monimuoto-opiskelu mietitytti, mutta pikkuhiljaa opiskelun ja työn välinen rytmi on löytynyt.

– Jako opiskelun ja työn välillä toimii. Minä en ole koskaan tykännyt etäopiskelusta. Lähipäivät ovat parhaimpia. Silloin voi tuoda esille omia näkökantoja ja saa paremmin uutta tietoa. Itsenäinen opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja halua ottaa selvää asioista ja menetelmistä. Joskus verkkotehtäviä kasaantuu, mutta teen ne sitten, kun oikeasti ehdin, jaksan ja pystyn keskittymään kunnolla. Opettajat ovat joustaneet tehtävissä tosi paljon ja ovat huomioineet meidän opiskelijoiden työssä oppimisen ja kotielämänkin.

 

Monimuoto-opiskelusta joustavuutta opintoihin

Myös kittiläläinen Anne Uutela valitsi lähihoitajaopinnot, koska ala kiinnosti häntä. Monimuoto-opiskelussa ei istuta Uutelan mukaan koulussa maanantaista perjantaihin vaan tehdään enemmän itsenäisiä tehtäviä.

– Olen opiskelujeni alusta lähtien ollut töissä. Itsenäisiä tehtäviä olen tehnyt iltaisin, toisinaan pitkälle yöhön. Koulu ja opettajat ovat olleet tosi joustavia. Esimerkiksi tehtävien palautusaikatauluja on soviteltu.

– Verkko-opetus on tosi hyvä juttu. Minä kuljen lähipäivillä Muoniossa Kittilästä. Olen toivonut, että meillä olisi mahdollisimman paljon verkko-opetusta ja itsenäisiä tehtäviä. Minulle ne sopivat hyvin, vaikka osa tehtävistä vie paljon aikaa ja ovat haasteellisia. Olen kuitenkin tosi tyytyväinen opintojeni etenemiseen ja toteutukseen, kertoo kittiläläinen Anne Uutela kokemuksiaan monimuoto-opiskelusta.

 

Työelämässä oppien matkailun moniosaajaksi

Lappian Muonion Tunturi-Lapin osaamiskeskuksessa alkaa ensimmäinen monimuotokoulutuksena toteutettava matkailualan perustutkinto. Lappia haluaa tarjota opiskelijoille mahdollisuuden opiskella omalta paikkakunnaltaan.

– Monimuotoinen opiskelu tarkoittaa opiskelua ja ohjausta lähi- ja verkkoympäristöissä sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmänä. Kouluttajina toimivat opettajien lisäksi alan asiantuntijat työelämästä. Opiskelun voi aloittaa neljä kertaa vuodessa, aina lähijaksojen käynnistyessä. Koulutuksessa voi valita joko koko tutkinnon tai tutkinnon osia, jotka edistävät työllistymistä tai lisäävät työelämässä tarvittavaa osaamista, korostaa Lappian matkailualan lehtori Sirpa Leinonen.

 

Tavoitteena työllistyminen

Koulutuksessa on neljä lähijaksoa vuodessa. Lisäksi verkko-opetusta toteutetaan kolmena iltana viikossa maanantaista keskiviikkoon klo 16 – 19, jolloin opiskelu onnistuu työpäivän jälkeen. Verkko-opetusjaksot myös nauhoitetaan ja opiskelija voi katsoa tallenteet oman aikataulun mukaisesti.

– Olemme suunnitelleet oppimisjaksot siten, että matkailun sesonkiviikoilla ei ole lähi- tai verkko-opetusta, tällä tuemme opiskelijoiden työelämässä oppimista. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena, jolloin opiskelija saa palkkaa ja samalla edistää opintoja muun muassa tutkinnon osia suorittamalla työelämän tarpeiden mukaisesti. Tästä hyötyy sekä opiskelija että yritys, muistuttaa Leinonen.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Lappian Tunturi-Lapin osaamiskeskuksessa Muoniossa on opiskelija-asuntola, jossa lähijaksoille tulevat opiskelijat voivat majoittua ilmaiseksi.

 

Osaamista Lapin matkailun tarpeisiin

Koulutus on räätälöity yhteistyössä Muonion alueen yrittäjien kanssa matkailun työvoima- ja osaamistarpeisiin. Koulutuksessa suoritetaan myös hygienia-, turvallisuus, anniskelupassit sekä ensiapukoulutus EA2-tasoon asti.

– Lappian Muonion toimipaikassa on vuosia toteutettu vetovoimaista erä- ja luonto-oppaan koulutusta, josta hyödynnämme työelämän toiveiden mukaisesti osia matkailualan tutkintoon. Tällaisia osia ovat muun muassa retki- ja luontoruokailupalvelut sekä paikallisesti räätälöitävät tutkinnon osat, tarkentaa vastuukouluttaja Ilkka Mäki.

 

Tutustu Lappian koulutusvaihtoehtoihin täältä.


Teksti: Lappia

Kuva: Jyrki Kola / Lappia

"Itsenäiseen opiskeluun sisältyy esimerkiksi essee-kirjoitelmia, keskustelutehtäviä tai monivalintakyselyjä", kertoo opettaja Riitta Pistokoski (vas.) monimuotokoulutuksen keskeisistä sisällöistä. Vieressä lähihoitajaopiskelija Jenni Heikkilä.

Takaisin