Uutiset

Muonion kunnan yt-neuvottelut ovat päättyneet – ei lomautuksia

Kategoriat


Uutiset (53)

Ilmoitukset (14)

Avoimet työpaikat (9)

Muonion kunnan yt-neuvottelut ovat päättyneet – ei lomautuksia

touko 12. 2020 14:29 | Uutinen

Muonion kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.4.2020 käynnistää koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen päädyttiin, koska valtioneuvosto jatkoi aiemmin päätettyjä koronaepidemian hillitsemiseksi tehtyjä rajoitustoimenpiteitä 13.5.2020 saakka.

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 15.4.2020 – 7.5.2020 välisenä aikana. Neuvotteluissa käytiin läpi mm. määräaikaisten hoivatyön tehtäväsiirtojen jatkoa, siivous-ja ruokapalveluresurssien toimipistesiirtoja, osastojen henkilöstöresursseja, työntekijäpankkia ja henkilöstön mahdollisia lomautuksia. Lisäksi yt-neuvotteluissa käsiteltiin työsopimuslakiin kirjattua palkanmaksuvelvollisuuden päättymistä tilanteissa, joissa työnteko on tosiasiallisesti estynyt. Neuvotteluissa löydettiin yhteisymmärrys toimista kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Määräaikaiset tehtäväsiirrot hoivatyöhön jatkuvat 2.8.2020 saakka niiltä osin kuin muun muassa koulun, päiväkodin ja muiden toimipisteiden mahdollinen avaaminen rajoitusten purun myötä mahdollistavat. Siivous- ja ravitsemustyössä määräaikaiset toimipistesiirrot toteutetaan korkeintaan 9.8.2020 saakka, koska kevään ja kesän aikana avattavissa kunnan toimipisteissä tulee muun muassa tehostaa puhtaanapitoa. Palkanmaksun keskeytys koskee kansalaisopiston opettajia, työsopimuslain mukaisesti heille on maksettu kahdelta viikolta peruuntuneet tunnit. Henkilöstö suunnittelee vapaiden pitämistä.

Kunnan mukaan lomautustarvetta ei ole. Korvaavaa työtä on löytynyt ja koronan aiheuttamia rajoituksia ja toimipistesulkuja, kuten koulut ja kirjastot, aletaan osittain purkaa kevään ja kesän aikana.

- Neuvottelumenettelyssä kunta teki poikkeustilanteen edellyttämät, mm. työn vähentymisestä ja toisaalta taas esimerkiksi sote-puolen toimintojen turvaamisesta johtuvat työnantajan välttämättömät toimet. Yt-neuvottelujen tuloksena saatiin myös paljon tietoa yksiköiden tehtävistä ja henkilöstön osaamisesta vahvistamaan kunnan valmiuksia varautua ja toimia jatkossakin vastaavissa kriisitilanteissa. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin hyvässä hengessä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja esimiesten välillä. Olemme tilanteeseen nähden tyytyväisiä lopputulokseen ja haluammekin kiittää kaikkia osapuolia tästä suuresta yhteisestä ponnistuksesta, kiittelee kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki.

Kunnanhallitus päätti 11.5.2020 kokouksessaan hyväksyä neuvottelutuloksen ja totesi yhteistoimintaneuvottelut päättyneiksi.

 

12.5.2020 Laura Enbuska-Mäki

kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Takaisin