Uutiset

Ajankohtaista

Ohje korona-virustesteistä rajanylityspaikoilla / Information om coronavirustester vid gränsövergångsställen / Rávvagat koronavirustestemiin rájirasttildanbáikiin

Muonion koronatestauspaikat kartalla.

helmi 10. 2021 13:35 | Uutinen

Valtioneuvosto päätti 22. tammikuuta, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset ovat tulleet voimaan 27.1.2021 ja ne ovat voimassa 25.2.2021 asti. Muutoksilla pyritään estämään uusien koronavirusmuunnosten leviämistä.

Kaikki riskimaista tulevat matkustajat ja erityisryhmiin kuuluvat ohjataan tämän ohjeen mukaisiin koronatestauspaikkoihin, paitsi jos hänellä on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR-tai antigeenitesti) tai luotettava todistus sairastetusta COVID-19-infektiosta. Kuljetusala (tavaraliikenne) on vapautettu tämän ohjeistuksen mukaisesta testaamisesta.

Jos henkilö oleskelee maassa yli 72 h niin hänen tulee hakeutua toiseen testiin 3 vrk kuluttua. Tämä tapahtuu esimerkiksi koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Tällainen maahantulija ohjataan ottamaan yhteyttä rajanylitysalueen terveydenhoitoon tietojen keräämistä varten.

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä säännöllisessä työmatkaliikenteessä kulkevia ei ohjata testeihin jokaisen rajanylityksen aikana. Heidän kohdalla hyväksytään negatiivinen koronavirustestitodistus, jos testi on otettu alle 7 vuorokautta ennen rajanylitystä.

Maahantulopisteen viranomaiset sekä oleskelu- tai asuinpaikkakunnan tartuntatautiviranomaiset ohjeistavat matkustajia toimimaan niin, ettei kontaktia ja tartunnanmahdollisuutta perheen ulkopuolisiin ihmisiin synny ennen molempien testitulosten valmistumista (omaehtoinen karanteeni).

Testaus ja suositus omaehtoisesta karanteenista tai yhteystietojen kerääminen ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään. Testaus tulee aina suorittaa, mikäli henkilöllä on koronavirukseen soveltuvia oireita tai hän itse epäilee tartuntaa.

Enontekiön ja Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Aukioloaika 8.00-16.00, pe 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika 16.00 – 08.00, pe 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845
 • Hetta, Ruijantie 15. Aukioloaika 9.00 – 17.00 Hetta Koronapuhelin + 358 40 654 5660
 • Karesuvanto,  Northern gifts oy:n kiinteistö Käsivarrentie 3719, Aukioloaika 8.00 – 16.00  p.+358 40 559 1411 
 • Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi. Avoinna ma-su klo 8-16 (6.2.2021 alkaen 8-18.00) Puhelin +358 40 623 2626

Jos lähin toimipiste ei ole toiminnassa, ota yhteys Muonion päivystykseen.

Ensisijainen tutkimus on Covid-19 antigeeni-pikatesti. Positiivinen tulos varmennetaan erikseen otettavalla PCR näytteellä. Positiivinen tulos tarkoittaa viruksen kantajuutta ja tarvittavat päätökset eristyksen ja mahdollisten karanteenien osalta tehdään tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Lisätietoa:

Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri

p. +358 40 126 2845

teemu.taulavuori@lshp.fi


Den finska regeringen har beslutat att skärpa restriktionerna för inresa till Finland från den 27 januari till den 25 februari. Syftet med förändringarna är att förhindra spridning av nya coronavirusmutationer.

Alla passagerare från riskländer och personer som tillhör särskilda gränsövergångskategorier dirigeras till COVID-testplatser i enlighet med denna guide, såvida de inte har ett negativt resultat från ett coronavirustest (PCR- eller antigentest) som tagits upp till 72 timmar före inresa eller ett tillförlitligt intyg om tidigare covid-19-infektion.  Godstransporter är undantagna från den obligatoriska provningen.

Om en person stannar i Finland i mer än 72 timmar måste personen ansöka om ett andra prov efter 3 dagar. Detta görs på bostadsorten. En sådan passagerare är riktad att kontakta hälsovården i gränsövergångsområdet för insamling av uppgifter för provningsplaneringsändamålet.

De som regelbundet passerar gränsen remitteras inte för prov under varje gränsövergång. Ett negativt coronavirustestcertifikat godtas för dem om testet togs mindre än 7 dagar innan gränsen passeras.

Myndigheterna vid gränsen och i sjukvården instruerar passagerarna att agera på ett sådant sätt att möjligheten att sprida smittan inte ökar innan båda testresultaten är avslutade (själv-karantän).

Testning och en rekommendation om själv-karantän eller insamling av kontaktdata gäller inte godstransportpersonal. Testning bör fortfarande utföras om personen har symtom som är lämpliga för coronaviruset.

Följande testplatser är verksamma i Enontekiö och Muonio:

 • Muonio, Ojustie. Öppettider 8.00-16.00 Fre 8.00 – 14.00 +358 40 662 4565
 • Muonio, jourtidstjänster. Pirkantie 11.  Öppettider 16.00 – 08.00 fre 14.00 tel. +358 40 714 2845
 • Hetta, Ruijantie 15. Öppettider 9.00 – 17.00 Hetta COVID telefon + 358 40 654 5660
 • Karesuvanto, Northern gifts oy egenskapen Käsivarrentie 3719 Öppettider 8.00 – 16.00 s.+358 40 559 1411
 • Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi.  Öppettider ma-su klo 8-16 (från 6.2.2021  8-18.00) tel +358 40 623 2626

Om närmaste kontor inte är öppet, kontakta Muonio Hyvinvointikeskus Vårdcentral jour tel.  +358 40 714 2845.

Den primära studien är Covid-19 antigen snabbtest. Det positiva resultatet ska verifieras med ett separat PCR-prov.

Ett positivt resultat innebär att virusets stam och nödvändiga beslut om isolering och eventuella karantäner fattas av den smittsamma sjukdomar myndigheten.

Mer info:

Teemu Taulavuori, MD med ansvar för smittsamma sjukdomar

Hälsodistriktet Muonio-Enontekiö

p. +358 40 126 2845

teemu.taulavuori@lshp.fi


Suoma stáhtaráđđi lea mearridan ođđajagimánu 22. beaivve, ahte riikii boahtima ráddjehusat čavgejuvvojit. Ođđa ráddjehusat bohtet fápmui gaskavahku 27.1.2021 ja bistet 25.2.2021 rádjai. Nuppástusaiguin geahččalit eastit ođđa koronavirusvariánttaid leavvama.

Buot riskariikain Supmii boahti mátkosteaddjit ja sierrajoavkuide gullevaš olbmot oahpistuvvojit dán rávvagis logahallojuvvon koronatestenbáikkiide earret sin, geain lea čájehit negatiivvalaš boađus koronateastas (PCR – dahje antigeanateasta), mii lea váldon guhkimustá 72 diimmu ovdal Supmii boahtima, dahje luohttihahtti duođastus das, ahte olmmoš lea juo skihpán COVID-19 njoammudávdda. Fievrridansuorggi bargit (dávvirjohtalus)  eai oahpistuvvo testemii.

Jos olmmoš lea Suomas badjel 72 diimmu, son ferte ohcalit nuppe koronatestii 3 jándora maŋŋel vuosttas teasta. Dát dáhpahuvvá ovdamearkadihte ruoktobáikegottis dahje dan báikegottis gos olmmoš Suomas orru. Dakkár riikiiboahti olmmoš oahpistuvvo váldit aktavuođa rájirasttildanguovllu buohccedikšui dieđuidčoaggima váras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suoma ja Ruoŧa ja Suoma ja Norgga jeavddalaš bargomátkejohtalusas johtti olbmot eai oahpistuvvo testemii juohke rájirasttildeami aktavuođas. Sis dohkehuvvo negatiivvalaš koronateastaduođastus, jos teasta lea váldon vuollái 7 jándora ovdal rájirasttildeami.

Rájirasttildanbáiki eiseválddit ja orrunbáikegotti njoammodávdaeiseválddit rávvejit mátkosteaddjiid doaibmat nu, ahte mátkosteaddjit eai leat dahkamušain veagaset olggobeal` olbmuiguin ovdal go goabbat koronateastta boađus leat válmmas, vai njoammunvejolašvuohta veaga olggobeal´ olbmuide ii šaddalii (eaktodáhtolaš karantena). 

Testen ja ávžžuhus eaktodáhtolaš karantenas dahje aktavuohtadieđuid čoaggin ii guoská dávvirjohtalusa fievrridan- ja logistihkkabargiid bargoset áigge. Testema galgá goit álot čađahit jos olbmoš leat koronavirusii heivi dávdamearkat dahje jos son ieš eahpida ahte dávda lea sutnje njoammon.

Eanodagas ja Muonás doibmet čuovvovaš testenbáikit (rabasáiggit Suoma áiggis):

 • Muoná, Ojustie. Rabasáiggit d. 8.00 - 16.00 be d. 8.00 – 14.00 tel. +358 40 662 4565
 • Muoná, gohccin. Pirkantie 11.  Rabasáiggit  d.16.00 – 08.00 be d. 14.00 rájis tel. +358 40 714 2845
 • Heahttá, Ruijantie 15. Rabasáiggit d. 9.00 – 17.00 Heahttá Koronatelefovdna + 358 40 654 5660
 • Gáresavvon,  Northern gifts oasussearvvi giddodat Käsivarrentie 3719  Rabasáiggit d. 8.00 – 16.00  tel.+358 40 559 1411 
 • Gilbbesjávri, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi. d. 8-16 (6.2.2021 ->  8-18.00) tel +358 40 623 2626

Jos lagamus doaibmabáiki ii leat doaimmas, váldde aktavuođa Muoná gohccimii.

Teasta lea Covid-19 antigeanajođanisteasta. Positiivvalaš boađus sihkkarasttojuvvo  PCR čájánasain, mii váldojuvvo sierra.

Positiivvalaš boađus dárkuha dan, ahte olmmoš lea virusa guoddi ja njoammodávdaeiseváldi dahká dárbbaslaš mearrádusaid olbmo sirremis ja vejolaš karantenain.

Lassedieđuid:

Teemu Taulavuori, njoammodávddain ovddasvástideaddji doavttir

tel. +358 40 126 2845

teemu.taulavuori@lshp.fi

 

Muonion koronatestauspaikat kartalla.  Hetan koronatestipaikka kartalla.

 

Karesuvanto testipaikka.   Kilpisjärvi koronatestipaikka

Takaisin