Uutiset

Oloksen ulkoilureittisuunnitelma nähtävillä

elo 2. 2021 10:33 | Uutinen

Oloksen ulkoilureittisuunnitelman nähtävilläoloaikaa on jatkettu. Suunnitelma on nähtävillä 8.9.2021 asti.

Ulkoilureittisuunnitelma - Olos.

Muistutukset suunnitelmaa vastaan on Lapin ELY-keskukselle osoitettuna toimitettava 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien (8.10.2021 klo 15.30 mennessä) osoitteeseen: Muonion kunta, Tekninen lautakunta, Puthaanrannantie 15b, 99300 Muonio, tai sähköpostitse osoitteeseen: tekninen.tsto@muonio.fi

Edellä mainittu suunnitelma pidetään nähtävillä Muonion kunnan ilmoitustaululla, os. Puthaanrannantie 15, Muonio sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa www.muonio.fi.

Takaisin