Uutiset

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa

huhti 28. 2021 13:22 |

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kunnallisasiaa koskevaan valitukseen 23.4.2021.

Valituksen kohteena on Muonion kunnanvaltuuston päätös 16.12.2019 § 85, jossa valtuusto hyväksyi Lapin kuntayhtymän muutetun perussopimuksen kuntayhtymän yhtymäkokouksen esityksen mukaisesti.

Valitus on hylätty.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

 

Kunnanhallitus

Takaisin