Uutiset

Rata, kuinka sota kohtasi korpikansan - elokuvaesitys yläkoulun auditoriossa 13.10. klo 17.00

loka 9. 2020 13:47 |

So­ta­kam­ree­ri, do­ku­men­ta­ris­ti Rai­mo Salo esit­tää do­ku­ment­tie­lo­ku­van Rata, kuin­ka sota koh­ta­si kor­pi­kan­san Muo­ni­on ylä­kou­lun au­di­to­ri­os­sa tiis­tai­na 13. lo­ka­kuu­ta kel­lo 17.

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va ker­too jat­ko­so­dan ajas­ta, ja ke­säs­tä 1942, jol­loin Hy­ryn­sal­men ase­mal­le alet­tiin pur­kaa sak­sa­lai­sia so­ti­lai­ta, ve­nä­läi­siä so­ta­van­ke­ja ja ym­pä­ri Eu­roop­paa haa­lit­tu­ja he­vo­sia. Ta­voit­tee­na oli ra­ken­taa kor­pien poik­ki kent­tä­ra­ta Kies­tin­kiin pai­koil­leen juut­tu­neen rin­ta­man tu­ek­si. Syys­kuun 19. päi­vä­nä vuon­na 1944 sak­sa­lai­set pe­rään­ty­es­sään polt­ti­vat Hy­ryn­sal­men kir­kon­ky­län.

Do­ku­ment­tie­lo­ku­van on oh­jan­nut Esa Si­ro­nen, ja se kes­tää 42 mi­nuut­tia. Muo­ni­on kult­tuu­ri­toi­men jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa huo­mi­oi­daan tur­va­vä­lit ja sin­ne on va­paa pää­sy.

Takaisin