Uutiset

TIEDOTE: Muonion kunta pyytää halukkaita ilmoittautumaan urakkakilpailuun – palveluasumisyksikön hankintamenettelynä kilpailullinen neuvottelumenettely

Kategoriat


Uutiset (59)

Ilmoitukset (10)

Avoimet työpaikat (5)

TIEDOTE: Muonion kunta pyytää halukkaita ilmoittautumaan urakkakilpailuun – palveluasumisyksikön hankintamenettelynä kilpailullinen neuvottelumenettely

helmi 4. 2020 08:59 | Uutinen

TIEDOTE 30.1.2020

Muonion kunta pyytää halukkaita ilmoittautumaan urakkakilpailuun – palveluasumisyksikön hankintamenettelynä kilpailullinen neuvottelumenettely

Muonion kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.1.2020, että kuntaan rakennettavan uuden palveluasumisyksikön urakoitsijan valinta suoritetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankinnan kohteena on Muonion palveluasumisyksikön toteuttaminen suunnittelun sisältävänä KVR-urakkana.

Tavoitteena on toteuttaa Muonioon 25-paikkainen (á 25 m2) alle 1200 brm2 palveluasumisyksikkö, jossa on 10 kpl tehostetun palveluasuntoa, 10 kpl palveluasuntoa ja 5 kpl vuorotteluhoitoasuntoa. Hoitajamitoituksena käytetään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.

 

Alustavan aikataulun mukaan KVR-urakoitsijan kilpailutus ja valinta suoritetaan kevään 2020 aikana. Rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan loppukeväällä 2020 ja rakennuksen käyttöönotto tapahtuu kokonaisuudessaan kesällä 2021.

 

Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet ovat hinnan (painoarvo 50 %) ohella 1) suunnitteluratkaisun toiminnallisuus, tehokkuus ja innovatiivisuus (painoarvo 30-40 %), 2) suunnitteluratkaisun soveltuvuus ympäristöön (painoarvo 3-5 %), 3) suunnitteluratkaisun elinkaarinäkökulma (painoarvo 3-5 %), 4) suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma (3-5 %) ja takuuaika (3-5 %).

 

Muonion kunta valitsee kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolme - neljä (3-4), paitsi mikäli soveltuvia ehdokkaita on tätä vähemmän. Soveltuvia ehdokkaita ollessa enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena seuraavia arviointikriteerejä: Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeiden pisteet (yhteensä enintään 60 pistettä) lasketaan yhteen. Kolme-neljä eniten pisteitä saanutta valitaan hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Tasatilanteessa arpa ratkaisee valinnan.

 

- Valittujen ehdokkaiden kanssa käydään kaksi neuvottelukierrosta, joiden jälkeen tarjoajat antavat lopulliset tarjouksensa. Tarjoukset pisteytetään ja kokonaistaloudellisesti edullisin urakoitsija voittaa, kertoo tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto Muonion kunnasta.

 

Muonion kunta pyytää halukkaita jättämään osallistumishakemuksensa sähköisesti 19.2.2020 klo 12:00 mennessä. Hankintailmoitus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/30090/notice/37529/overview

 

Lisätiedot:

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja

jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

+358 400398062

Takaisin