Uutiset

Visit Muonio -hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen - Nina Vesterinen aloittaa hankkeen projektipäällikkönä

marrask. 27. 2019 14:02 | Uutinen

TIEDOTE 27.11.2019

Visit Muonio –hanke sai rahoituspäätöksen - Nina Vesterinen aloittaa hankkeen vetäjänä

Muonion Matkailuyhdistys on saanut Lapin liitolta myönteisen rahoituspäätöksen Visit Muonio 2025 kehittämishankkeelle. Hankkeen päätavoite on Muonion kansainvälisen matkailun ympärivuotinen kehittäminen.

Pitkän linjan matkailun ammattilainen Nina Vesterinen aloittaa Visit Muonio-hankkeen vetäjänä ja matkailupäällikkönä 16.12.2019. Ninalla on 30 vuoden monipuolinen kokemus matkailun asiantuntija- ja esimiestehtävistä elinkeinon, koulutuksen, tutkimuksen, konsultoinnin ja hallinnon alalta.

- Odotan innolla uuden työn alkamista ja osallistumista matkailun menestystarinan eteenpäinviemiseen Muoniossa, kertoo Nina Vesterinen. Monet yritykset ja yrittäjät ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella työtehtävieni kautta ja olen ollut muutamassa Tunturi-Lapin matkailuhankkeen ohjausryhmässäkin mukana. Monta uuttakin kasvoa odotan näkeväni, hän jatkaa.

Muo­ni­on Mat­kai­lu ry:n hallinnoimassa Visit Muonio -hankkeessa edistetään Muo­ni­on mat­kai­lun ympärivuotisuutta muun muassa kehittämällä tuotteita, markkinoinnilla ja parantamalla saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on luoda toi­mi­va ja pysyvä matkailun edistämisen malli huomioiden tiedon merkitys ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet. Vi­sit Muo­nio 2025 -hank­e on 2,5 –vuotinen ja sitä rahoitetaan yrittäjien, Muonion kunnan ja Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston yhteistyöllä.

Työ käynnistyy lähtötilanteeseen ja yrityksiin tutustumisella ja olemassa olevan tiedon analyysillä.

- Myös tulevat suunnitelmat pitää konkretisoida ja aikatauluttaa, muistuttaa Nina. Yksi ihminen ei näitä toimenpiteitä voi tehdä, vaan tarvitaan niin matkailuyritysten, kunnan kuin muidenkin toimijoiden kuten Metsähallituksen panosta.

Konkreettisesti tämä tapahtuu yhteisten työryhmien, työpajojen ja koulutusten kautta. Yritykset ovat toki itse vastuussa omasta liiketoiminnastaan ja sen kehittämisestä, mutta yhteiskehittäminen ja erilaiset työkalut auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tuotteita nopeammin, helpommin ja laadukkaammin.

- Joulun jälkeen pitäisi päästä yhdessä jo tositoimiin, toivoo Nina. Asunto on vielä hakusessa, eli vinkkejä otan vastaan. Onneksi sisko perheineen asuu Muoniossa, niin on katto pään päällä töiden alkaessa.

 

Visit Muonio 2025 hankeaika on 1.11.2019-31.5.2022. Budjetti yhteensä 270 250 euroa, josta EAKR:n ja valtion osuus 80 %, yritysten osuus noin 14 % ja Muonion kunnan osuus noin 6 %.

 

Lisätietoja: 

Muonion Matkailu ry, puheenjohtaja Hanna-Mari ’Pyry’ Talvensaari, puh. 040 570 0268

Nina Vesterinen: vesterinenn@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/ninavesterinen/

 

             

Takaisin