Elinkeinot

Arktinen osaaminen

Ajankohtaista

E8 - Aurora-älytie

Muoniossa valtatiellä 21 sijaitseva kymmenen kilometrin (Pahtonen - Puthaanranta) älytie tarjoaa edellytykset automaattisten ajoneuvojen ja niihin liittyvien teknologioiden kokeiluihin haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Tien varustelu tukee ajoneuvojen teknistä suoriutumista.

www.snowbox.fi

Digitraffic

Arktinen osaamisen toimiala Muoniossa

Arktinen luonto, maailman puhtain ilma, kylmyys ja pakkanen sekä luonnonlunta noin 6 kk:n vuosittain - muoniolaiset luonnonolosuhteet joiden ansiosta tänne on keskittynyt merkittävää kansainvälistä toimintaa.

Vahvasti arktiseen luontoon pohjautuvan luontomatkailun toimialan lisäksi Muoniossa on pitkät perinteet autojen kylmätestauksella. Kylmäteknologian ympärille on rakentunut mittava määrä palveluita ja alan asiantuntijuutta. Siinä keskeinen rooli on myös paikallisella Ammattiopisto Lappian Muonion yksiköllä, Tunturi-Lapin osaamiskeskuksella, joka kouluttaa alalle uusia osaajia.

Ilmatieteenlaitoksen Pallaksella sijaitsevalla Global Atmosphere Watch -mittausasemalla tutkitaan ilmakehän koostumusta. Yksikön tutkimus- ja kehitystoiminta painottuu ajankohtaisiin ilmastoon ja ilmanlaatuun liittyviin haasteisiin Suomessa ja kansainvälisesti. Muoniossa on tutkitusti asutun maailman puhtain ilma.

Viimeisimpänä innovatiivisena avauksena on syksyllä 2017 valmistunut Aurora-älytie, joka mahdollistaa älyliikenteen ja ennakoivan tiestön kunnonhallinnan kokeilut tarjoamalla fyysistä infrastruktuuria ja tietopalveluita testien tueksi.

Auroran älytie on avoin testialusta. Tiestä ja sen ympäristöstä kerättävä data on vapaasti toimijoiden käytettävissä Liikenneviraston Digitraffic-palvelun kautta. Testaaminen voi kohdistua esim. ajoneuvojen paikantamiseen tilanteessa, jossa tien peittää lumi ja jää.

E8 - Aurora-älytie
Valtatiellä 21 sijaitseva kymmenen kilometrin (Pahtonen - Puthaanranta) älytie tarjoaa edellytykset automaattisten ajoneuvojen ja niihin liittyvien teknologioiden kokeiluihin haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Tien varustelu tukee ajoneuvojen teknistä suoriutumista.

www.snowbox.fi


Autojen kylmätestaus | Lapland Proving Ground
Lapland Proving Groundin uusi testialue on suunniteltu ajoneuvojen kylmätestaukseen. Täyden palvelun testialueen pinta-ala on yli 500 hehtaaria. The proving ground currently provides 20 km of different land based test tracks, up to 10 km ice tracks on the lake and a large workshop which is connected to the offices and the conference room.

www.laplandpg.fi


Bio- ja kiertotalous | Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa -hanke
Juuri käynnistyneessä hankkeessa laaditaan alueen biohajoavien raaka-aineiden lähdekartoitus ja sen pohjalta kattava suunnitelma biohajoavien jätteiden käsittelyketjusta ja prosessoinnista, käsittelyssä syntyvien tuotteiden tuotannosta ja käyttömahdollisuuksista sekä investointitarpeista. Hankkeen aikana tuotetaan selvitys kannattavan toiminnan edellytyksistä ja raaka-ainepotentiaalin ja lopputuotteiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Lisätiedot: elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, p. 040 082 3471, heikki.kauppinen@muonio.fi

Arktisen osaamisen infoboksi

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja
p. 0400 477 723