Avustukset

Vapaa-aika

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle. Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille tai yhteisöille, joiden kotipaikka on Muonio, tai jotka tuottavat toimintaa muoniolaisille Muonion alueella. Avustuksia myönnetään myös työryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen sekä työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin. Avustuksia jaettaessa huomioidaan hakijan saama muu tuki. Hakija ei voi hakea yhtä aikaa useampaa kunnan myöntämää avustusta samaan tarkoitukseen.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) edellyttää kunnan järjestävän kulttuuritoimintaa. Kunnan avustaman yhdistyksen, taiteen tai kulttuurin harrastajan tai työryhmän tulee toiminnassaan tarjota kulttuuritoimintaa, joka tukee kunnalle asetettuja taiteen ja kulttuurin edistämisen tehtäviä.

Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan:

• Taiteen harjoittamista tai harrastamista tai niihin liittyvää kansalaistoimintaa
• Taide- ja kulttuurikasvatusta
• Taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä
• Kotiseututyötä
• Paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä, paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa
• Kulttuurisen vuorovaikutuksen edistämistä ja kansainvälistä toimintaa
• Kulttuurin ja taiteen huomioimista osana hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista elinvoimaa

Avustuksesta päätettäessä otetaan huomioon järjestettävän kulttuuritoiminnan yleishyödyllisyys ja miten se täydentää muoniolaisen kulttuurin kokonaiskenttää ja kehitystä. Yksityishenkilöille jaettavissa avustuksissa huomioidaan erityiset ansiot ja taidot sekä edellytetään näyttöä harrastustoiminnasta tai taiteellisesta työskentelystä.

Yhdistyksien avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa, mutta siihen osallistumisesta voidaan periä maksu. Avustuksia ei myönnetä lukukausimaksuihin tai opintoihin.

Hae kulttuuriavustusta webropol-lomakkeella tästä.

Yhteystiedot

Kulttuuriavustukset:
Paula Löppönen,
paula.lopponen@muonio.fi, 040 489 5110

Liikunta-avustukset:
Nora Björs,
nora.bjors@muonio.fi, 040489 5146

Nuorisoavustukset:
Heidi Pouttu,
heidi.pouttu@muonio.fi, 040 5929 281

Elinvoiman jakamista tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksista lisätietoa täältä