Työ ja yrittäminen

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut

Muonion kunnan työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille tukemalla asiakkaan polkua kohti työllistymistä ja ennaltaehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntyä. Pyrkimyksenä on parantaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia sekä vaikuttamaan heidän hyvinvointiinsa. Toiminta perustuu henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Kunnan tarjoamia työllisyyspalveluita ovat mm. kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkokeilut ja palkkatuettu työ.

Työtä tehdään monialaisesti yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen, etsivän nuorisotyön, TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Muonion yli 200 yritystä muodostavat elinkeinorakenteen, joka painottuu matkailuun, autotestaukseen ja matkailuun sidoksissa oleviin toimialoihin kuten kauppaan ja rakentamiseen. Muoniossa on vahvaa osaamista myös porotaloudessa, kalastuksessa ja luonnontuotealalla.

Yhteystiedot

vt. työllisyysvastaava
Annika Muotka
puh. 040 187 8215