Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Maisematyölupa

Maisematyölupaa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä seuraavilla alueilla:

- asemakaava-alueella
- ranta-asemakaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään
- yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään
- alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
 
Maisematyölupaa ei tarvita:

- yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen
- myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
- vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin
- jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Maisematyölupa haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Hakemuksen liitteet:

- selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (enintään kolme kk vanha) 
- naapurin kuuleminen
- karttaliite esim. tonttikartta, asemakaavakartta tai rekisterikartta
- suunnitelmat
- muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Hinta 
Maisematyöluvan hinta määräytyy Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

  • vs. rakennustarkastaja Sami Jokitalo 040 182 1143
  • hallintosihteeri Sari Virkkunen 040 489 5106

Lomakkeet