Avustukset

Vapaa-aika

Liikunta-avustukset

Tutustuthan ensin huolellisesti avustusten yleisiin myöntöperusteisiin etusivulta. Yleisistä myöntöperusteista löydät tiedot esimerkiksi hakuajoista, tarvittavista liitteistä sekä avustuksen raportoinnista.

Liikunnan avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja koulutusavustus. Toiminta-avustuksen osuus on 80 % vuosittaisesta kokonaisavustussummasta ja koulutusavustuksen osuus on 20 %.

  • Tutustu liikunta-avustusten myöntöperusteisiin tästä.
  • Hae toiminta-avustusta täyttämällä webropol-lomake tästä.
  • Hae koulutusavustusta täyttämällä webropol-lomake tästä.
 
Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta jaetaan vuosittain yhdistyksille laadukkaan liikuntatoiminnan järjestämisen tukemiseksi liikuntalakiin nojautuen. Yhdistykset nähdään keskeisinä toimijoina etenkin lasten- ja nuorten vapaa-ajan liikunnan harrastusmahdollisuuksien luomisessa Muonion alueella.

Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille tai yhteisöille, joiden kotipaikka on Muonio tai, jotka tuottavat liikuntatoimintaa muoniolaisille Muonion alueella. Yhdistyksen tulee toimia liikuntalain (390/2015) 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Ensisijaisesti huomioidaan toiminnan kohdistuminen lasten ja nuorten (alle 18 v) liikuntaan, sitten aikuisten terveysliikuntaan, ja kolmanneksi kilpa- ja huippu-urheiluun. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa.

Koulutusavustus

Liikunnan koulutusavustuksella halutaan tukea muoniolaisten yhdistysten toimijoiden liikunnallista kouluttautumista. Koulutusavustusta myönnetään yhdistyksen ohjaajien, valmentajien ja muiden aktiivisesti yhdistyksessä toimivien henkilöiden liikuntaan liittyvän koulutuksen kuluihin tai vastaavasti kouluttajan hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin.

Koulutusavustusta voidaan hakea vuosittain 1.1-30.11 välisenä aikana. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Avustus on käytettävä sen myöntämisvuonna. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan käyttöselvityksen perusteella. Vaaditut tositteet on toimitettava käyttöselvityksen liitteenä. Käyttöselvitys on toimitettava kuukauden kuluessa koulutuksen toteutumisesta. 

Yhteystiedot

Kulttuuriavustukset:
Paula Löppönen,
paula.lopponen@muonio.fi, 040 489 5110

Liikunta-avustukset:
Nora Björs,
nora.bjors@muonio.fi, 040489 5146

Nuorisoavustukset:
Heidi Pouttu,
heidi.pouttu@muonio.fi, 040 5929 281

Elinvoiman jakamista tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksista lisätietoa täältä