Hallinto

Tietosuoja

Tietosuoja

Yksityisyytesi ja tietosuojasi ovat meille tärkeitä!

Muonion kuntaon sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, kun käsiteltävät henkilötiedot muodostavat rekisterin osan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti suunnitellusti, vastuullisesti ja johdonmukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen myötä jokainen voi valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojensa käsittelyä eri organisaatioissa tai instansseissa. Myös Muonion kunta huomioi toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen, ja tästä johtuen teemme asetuksen mukaisia päivityksiä ja muutoksia toiminnoissamme, joissa käsittelemme henkilörekistereitä. Tiedotamme muutoksista ja päivityksistä tapauskohtaisesti eri sidosryhmiä sekä asiakkaita.

 

Muonion kunnan, sen hallinnoimien ohjelmien ja hankkeiden, uutiskirjeiden ja tiedotteiden postituslistoilla käsiteltävistä henkilötiedoista

Käytämme postituslistoja tiedottaaksemme Muonion kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Jos haluat poistua postituslistalta, ilmoitathan siitä viestin lähettäjälle tai Muonion kunnalle osoitteeseen kirjaamo@muonio.fi . Postituslistat ovat henkilörekisterejä, joihin sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaan sinulle rekisteröitynä on toimitettava seuraavia tietoja:

  • Rekisterinpitäjänä on Muonion kunta.
  • Henkilötietojesi vastaanottaja on Muonion kunnan henkilöstö ja tiedotteen / kyselyn / uutiskirjeenlähetyksessä mahdollisesti käytetty ulkopuolinen palveluntarjoaja.
  • Henkilötietojasi säilytetään sen ajan, kun olet postituslistan jäsenenä. Muonion kunnan työntekijät ja muut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
  • Palveluun tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.
  • Tietoja säilytetään Muonion kunnantai uutiskirjeen/kyselyn tekijän palveluntuottajan palvelimella. Rekistereistä ei pääsääntöisesti synny manuaalista aineistoa, mutta jos sellaista on, se hävitetään käytön jälkeen tietoturvallisesti.
  • Muonion kunnan sähköpostilistoille liittyminen on vapaaehtoista, ja annettujen tietojen perusteella ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä henkilötietoja käsitellä muuhun kuin edellä selostettuun käsittelytarkoitukseen.
  • Henkilötietojasi ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

 

Muonion kunnan(ja sen hallinnoimien ohjelmien ja hankkeiden) tapahtumista

Rekisteröitymisesi yhteydessä meille ilmoittamiasi tietoja hallinnoi ja käsittelee Muonion kunta tietosuoja-asetusten mukaisesti. Rekisteröinti-/ilmoittautumistietoja käytetään vain edellä esitettyyn tarkoitukseen tai tilaisuuteen. Välitämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos lainsäädäntö sitä meiltä edellyttää tai jos antamiesi tietojen välittämisen tarkoituksena on varmistaa, että saat kaikki rekisteröitymisen yhteydessä valitsemasi tähän tapahtumaan liittyvät palvelut (mikäli ko. kyseessä, tästä tiedotetaan etukäteen).

 

Rekisteröidyn oikeudesta valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojen käsittelyä

EU:n tietosuoja-asetus turvaa rekisteröidyn henkilön oikeuden valvoa ja tarkastaa omien henkilötietojensa käsittelyä. Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, oikeus saada tietosi oikaistuiksi, poistetuiksi, rajoitettua niiden käsittelyä tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Ota tarvittaessa yhteyttä: Muonion kunta, kirjaamo@muonio.fi

Muonion kunnantietosuojaselosteita säilytetään Muonion kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta Tietosuojavaltuutetun toimistosta.