Nuoriso

Vapaa-aika

Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyön tavoitteena on lisätä kohtaavien, läsnäolevien ja turvallisten aikuisten määrä yhtenäiskoulussa ja vahvistaa nuorisotyön osuutta kouluarjessa sekä näin ollen tarjota nuorisotyötä, joka on kaikkien tavoitettavissa tasa-arvoisesti esimerkiksi asuinpaikasta riippumatta. Tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ottaa entistä paremmin huomioon erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja jatkaa uuden työmuodon kehittämistä, joka juurtuu välttämättömäksi osaksi koulupäivän arkea.


Uuden työmuodon avulla voimme lievittää ahdistavan ja alati suuressa murroksessa olevan maailman kielteisiä vaikutuksia; ehkäistä syrjäytymistä, mielenterveyshaasteita ja oppimisvaikeuksia sekä edesauttaa ryhmäytymisessä, itsetunnon kohottamisessa ja ennen kaikkea onnellisen kouluarjen säilyttämisessä.


Koulunuorisotyön avulla voimme koulun arjessa lähestyä oppilaita uudesta näkökulmasta; osallisuus, vapaaehtoisuus, onnellisuus ja muuntautumiskyvyn kehittäminen ovat uuden työmuodon tärkeitä arvoja, jotka auttavat kuntamme lapsia ja nuoria selviytymään tulevaisuudesta. Koulunuorisotyön avulla voimme pitkien välimatkojen pienessä kunnassa tarjota nuorisotyötä tosiasiallisesti tasa-arvoisesti kaikille kunnassa asuville nuorille. Koulunuorisotyön ensisijainen kohderyhmä on 5-9 -luokkalaiset nuoret. Työ perustuu nuoren omaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakaslähtöistä eli asioita käsitellään nuoren omista tarpeista ja toiveista käsin. Koulunuorisotyöntekijälle voi jutella luottamuksellisesti asioistaan.

 

Koulunuorisotyöntekijä on tavoitettavissa koulupäivisin yhtenäiskoululla sekä ajoittain nuorisotila Tippalassa avoimissa nuorten illoissa. Upouusi ja viihtyisä koulunuorisotila Reiviluola sijaitsee yhtenäiskoulun yläkoulu-rakennuksessa (os. Opintie 3, 99300 Muonio) pääoven vasemmalla puolella omalla sisäänkäynnillä. Koulunuorisotyöntekijän tavoittaa myös wilmasta sekä sosiaalisesta mediasta.

 

Koulunuorisotyöntekijä toimii myös #harrastamisensuomenmalli -hankkeessa harrastuskoordinaattorina. Lisätietoja harrastuksista löydät Harrastustoiminta -välilehdeltä.

Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto.

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisovastaava Heidi Pouttu

040 5929 281

Koulunuorisotyöntekijä-harrastuskoordinaattori Kaisa Ruotsalainen

040 188 4263

Koulunuorisotyöntekijä Kaisa Ruotsalainen

sähköpostit: etunimi.sukunimi@muonio.fi