Muonion kunnan tietovarannot

Hallinto

Henkilöstöhallinto

Tietovaranto sisältää Muonion kunnan nykyisten ja entisten työntekijöiden, luottamushenkilöiden, sijaisten, työharjoittelijoiden, siviilipalvelusta suorittavien ja opiskelijoiden kunnassa työskentelyyn liittyvät tiedot esim. työhakemusten käsittelyä, palkanmaksua ja työajan seurantaa varten. Tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmät

HR-järjestelmät (mm. Personec F, Titania, Daisy, M2)

Hakutekijät

Nimi, henkilötunnus

Vastaava viranomainen

Muonion kunta, kunnanhallitus