Varhaiskasvatus

Kasvatus

Vuorohoito

Muonion kunnan varhaiskasvatus järjestää vuorohoitoa Mansikka ryhmässä. Vuorohoitoa on klo 17.15 – 06.15 välillä tapahtuva varhaiskasvatus päivähoito ja/tai viikonloppuhoito.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai yhteistaloudessa asuvan tai ainoan huoltajan säännölliseen vuorotyöhön tai ammattiin opiskeluun.
  • Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis huoltajan työaika + työmatkat.
  • Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa suunnitellut hoitoajat sekä etukäteen tiedossa olevat vapaapäivät Daisyyn mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään viikkoa aiemmin maanantaihin klo 12.00 mennessä. (Lapsen hoitoaika on vanhempien yhteen sovitettu työaika.)
  • Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan enintään klo 16.00 saakka.
  • Lapsen poissaolosta tulee ilmoittaa viipymättä lapsen hoitoryhmään. Mikäli lasta ei viikonloppuna tuoda hoitoon ilmoitettuna ajankohtana, eikä ilmoiteta millään tavalla poissaolosta, hoitaja odottaa päiväkodilla 30 minuuttia, minkä jälkeen hoitovaraus katsotaan rauenneeksi ja hoitaja voi poistua paikalta.
  • Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä eivätkä ne oikeuta vuorohoitoon. Vuorohoidossa olevalle lapselle suositellaan järjestettävän keskimäärin kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa. Jos toinen vanhemmista on sairauslomalla, lapsen hoitoajat noudattavat työssä käyvän vanhemman työaikoja. Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen huoltajan vapaa-aikana (vapaapäivä, loma, sairausloma) suositellaan sen tapahtuvan arkisin klo 8–16 välillä.
  • Aamupala tarjotaan vuorohoidossa niille lapsille, joille hoito on varattu alkaen klo 8.15 tai aiemmin. Lounas tarjotaan niille lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 11.00 – 11.30 väliselle ajalle. Välipala tarjotaan klo 14.00 – 14.30. Päivällinen tarjotaan niille lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 17.45 jälkeen. Iltapala tarjotaan klo 20.00.