Vapaa-aika

Nuoriso

Ajankohtaista

Nuorisopalvelut tiedottaa

Työseteleiden uusi haku alkaa 1.9.2022. Työsetelejä voivat hakea kaikki muoniolaiset 15-17 –vuotiaat nuoret, jotka ovat päätoimisia opiskelijoita. Myös ne, joille on jo tänä vuonna myönnetty työseteli sekä ne, jotka ovat työllistyneet kunnan kesätöihin voivat nyt hakea työseteliä uudestaan. Työsetelin arvo on 250€ euroa ja se on käytettävä 4 kuukauden kuluessa myöntämispäivämäärästä. Työsetelin voi käyttää palkkatyöhön yrityksessä, yhdistyksessä, osuuskunnassa tai seurakunnassa, jolla on toimipaikka Muoniossa. Työsetelin voi myös käyttää omaan NY-yritystoimintaan. Työskentelyä tulee kertyä vähintään 60h. Työseteli on käytettävissä vuoden loppuun mennessä. Työseteliä voit hakea täyttämällä kunnan internetsivuilta löytyvän hakemuksen ja toimittamalla sen nuorisopalveluihin.

Nuorisotila Tippala (os. Pirkantie 2) avoinna kaikille yli 13-vuotiaille nuorille tiistaisin klo 16-20 sekä torstaisin ja perjantaisin klo 17-21. Syksyn lauantai-aukiolot klo 17-23: 24.9., 22.10., 19.11. ja 17.12.

Varhaisnuorten omat Tippala-iltapäivät jatkuvat normaalein aikatauluin joka viikko torstaisin. 3-4 –luokkalaiset klo 14-15 ja 5-6 –luokkalaiset klo 15-16:30.

Perjantaikahvit Tippalassa kaikille peruskoulunsa päättäneille (16-29 v.) nuorille klo 13-16, paikalla etsivä nuorisotyöntekijä.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja kuraattori läsnä toisella asteella parillisina viikkoina torstaina klo 10:30-12 ruokalan aulassa.

#harrastamisensuomenmalli –harrastukset alkavat syyskuussa. Lisätietoja Harrastustoiminta -välilehdeltä.

Muonion kunnan nuorisopalveluiden päätehtävä on tuottaa laadukkaita nuorisopalveluita kaikille paikkakuntalaisille lapsille ja nuorille aina ensimmäiseltä luokalta toisen asteen opintoihin asti. Tehtävänämme on toimia lasten ja nuorten kasvattajana koulun ja kodin ulkopuolella. Toteutamme nuorille suunnattuja avoimia sekä ohjattuja vapaa-ajan toimintoja hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järjestämme nuorisolle erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kerhoja, leirejä sekä tapahtumia ympäri vuoden ja tarjoamme tilat yhdessä olemiseen. Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Tehtäväalueesta vastaa nuorisosihteeri. Nuorisopalveluiden toimipaikka sijaitsee Muonion kunnan kirkonkylällä nuorisotila Tippalassa osoitteessa Pirkantie 2, 99300 Muonio.

Nuorisopalveluiden vuosisuunnitelman vuodelle 2022 löydät tästä. Kaikki nuorisopalveluiden järjestämät maksulliset tapahtumat maksetaan käteisellä viimeistään tapahtuman alkaessa. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista perimme täyden osallistumismaksun (lääkärintodistuksella peruutus veloitukseton).

Muonion kunnan nuorisopalvelut noudattaa lappilaisen nuorisotyön perussuunnitelmaa joka on laadittu yhteistyössä 18 Lapin kunnan kesken LappiNYT-hankkeessa vuosina 2018-2020. Ark(t)isen nuorisotyön perussuunnitelman löydät tästä. Samassa hankkeessa laadittiin lappilaista nuorisotyötä kuvaava video, jota kuvattiin Muoniossakin vuoden 2020 keväällä. Katso video tästä!

Ajankohtaista

Somet

Instagram: nuorisosihteerimuonio, nuorisottmuonio, etsivanuorisotyomuonio, koulunuorisottmuonio

Snapchat: nuorisoohjaaja, nuorisottmuonio, etsivasmp, koulunttmuonio

Facebook: Nuorisosihteeri Heidi Pouttu, Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry

Discord: Nuorisosihteeri Muonio Heidi #4332, verber #6802. Discord-Tippala: https://discord.gg/GwyT5hz

Whatsapp: Heidi 040 5929 281, Vertti 040 489 5193, Sanna-Mari 040 489 5167, Kaisa 040 188 4263. 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@muonio.fi

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisosihteeri Heidi Pouttu

040 5929 281

Nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailija Vertti Barkholm

040 489 5193

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry

040 489 5167

Koulunuorisotyöntekijä Kaisa Ruotsalainen

040 188 4263

sähköpostit: etunimi.sukunimi@muonio.fi