Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Seuraava kokous

Poikkeusolot rajoittavat toimintaa:

  • Hallitus on 16.3.2020 tiedottanut valmiuslain käyttöönotosta ja linjauksistaan, jotka koskeva mm.  kokoontumisrajoitteita. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Edellä oleva kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan toimielimiä.
  • Hallitus on myös linjannut, että toimintaohje siitä, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, ei koske kuntien luottamushenkilöitä.
  • Kaikkien henkilöiden – ikään katsomatta – tulee kuitenkin itse arvioida, ovatko esimerkiksi henkilökohtaisen terveysongelman tai matkailusta johtuneen karanteenin vuoksi estyneitä osallistumaan kokouksiin, jotka pidetään fyysisillä kokouspaikoilla. Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei fyysisesti kokoukseen tule luonnollisesti osallistua.
  • Ilman lakiin perustuvaa toimivaltaa ei kokouksen julkisuutta voi rajoittaa muutoin, kuin rajaamalla yleisön määrä enintään 10 henkilöön. Jos kunta kuitenkin varaa yleisölle mahdollisuuden kokousten seuraamiseen verkon välityksin kotoaan sekä erillisestä yleisölle varatusta tilasta, voidaan yleisön pääsy kokoukseen kieltää. Yleisötilana toimii Kyläpirtti. Riittävä julkisuus tulee tällöin toteutetuksi.
  • Lisätietoa https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/koronavirus-ja-kunnan-toimielinten-kokoontuminen

Koska mm. kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on kuntalakiin perustuva oikeus kutsua valtuuston kokous tarvittaessa koolle, valtuusto päätti 17.2.2020 § 8 kuluvan vuoden osalta vain seuraavien asioiden käsittelyyn liittyvien kokouksten ajankohdista

  • 23.3.2020 aloitteet,
  • 15.6.2020 tilinpäätös,
  • 9.11.2020 veroprosentit ja
  • 14.12.2020 talousarvio ja taloussuunnitelma.

Pöytäkirjat 2020

Pöytäkirjat 2019

Pöytäkirjat 2018

Valtuutetut

Huhtamäki Hannaleena pj 
Hietala Kosti I vpj
Silén Sakari II vpj

Brännare Mika
Friman Manu
Heikkilä Mikael
Hirsikangas Petteri
Jauhojärvi Aki
Keimiöniemi Anne-Mari
Korhonen Jukka
Kuortti Anneli
Myllykangas Matti
Pöyskö Heikki
Rauhala Markku
Reponiemi Pentti
Roimaa Maria
Sinikumpu Petri

Yhteystiedot

Valtuutettujen sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi @ muonio.fi

poikkeuksena

mika.brannare@saunalahti.fi

manu.friman@pp.inet.fi

hanna.huhtamaki@muonio.fi

jukka.korhonen@trilobyte.fi

reponiemipentti8@gmail.com