Kansalaisopisto

Vapaa-aika

Opintoseteli

Opetushallitus on myöntänyt Muonion kansalaisopistolle opintoseteliavustusta. Opintosetelillä voidaan alentaa opintomaksuja 10 eurolla/kurssi ja sama henkilö voi saada niitä enintään kaksi lukuvuodessa.

Opintoseteliä voivat seuraavat ryhmät:

  • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Opintoseteleillä ei voi maksaa materiaalimaksuja. Opintoseteliä anotaan ilmoittautumisen yhteydessä netissä Opintosetelianomus-kohdassa tai puhelimitse.

Opintosetelien hakijoiden tulee tarvittaessa todistaa kuuluvansa opintoseteliin oikeuttavaan kohderyhmään. Oppimisvaikeuksia kokevien osalta määrittelyn lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista. Oppilaitos ja opiskelija arvioivat yhdessä edellytykset opintojen aloittamiseen tällä perusteella.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toimisto
Puthaanrannantie 15
(B-talo, toinen kerros)
99300 MUONIO
kansalaisopisto@muonio.fi

sivistysjohtaja
Päivi Rantakokko
paivi.rantakokko@muonio.fi
p. 040 489 5160

hallintosihteeri
Heikki Tuikka
heikki.tuikka@muonio.fi
p. 040 353 3424

kulttuurivastaava
Paula Löppönen
paula.lopponen@muonio.fi
p. 040 489 5110

kulttuuri- ja vapaa-aikatuottaja
Elina Huttunen
elina.huttunen@muonio.fi
p. 040 137 4373


Toimisto on avoinna ma-pe klo 8.30-15.30