Muonion kunnan tietovarannot

Hallinto

Talouspalvelut

Tietovarantoon sisältyvät Muonion kunnan kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen sekä maksuliikenteen hoitamiseen liittyvät tiedot. Tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmät

Taloushallinnon kirjanpito-, laskutus- ja arkistointijärjestelmät (mm. Intime Plus, Workflow)

Hakutekijät

Nimi, henkilötunnus/y-tunnus, laskun aihe, tunnus (esim. asiakasnumero, sopimusnumero), päivämäärä

Vastaava viranomainen

Muonion kunta, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta