Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa on kevyempi lupavaihtoehto kuin rakennuslupa.

Toimenpideluvasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:ssä ja kunnan rakennusjärjestyksessä.

Toimenpideluvan vaatii mm:

- julkisivun muutostyöt
- katos, vaja, terassi ja esiintymislava
- grillikota/huvimaja
- aitaaminen
- kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä
- maalämpöjärjestelmän rakentaminen
- muut hankkeet, jotka viranomainen katsoo toimenpideluvanvaraiseksi

Lupaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Lupahakemukseen tarvittavat liitteet:

- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (enintään kolme kk vanha lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokraoikeussopimus).
- Naapurin kuuleminen
- Asemapiirros ja pääpiirustukset
- Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Hinta

Toimenpideluvan hinta määräytyy Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Luvan voimassaoloaika

Toimenpidelupa raukeaa, jos työtä ei ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

 

 

 

 

 

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

  • vs. rakennustarkastaja Sami Jokitalo 040 182 1143
  • hallintosihteeri Sari Virkkunen 040 489 5106

Lomakkeet