Kyläpirtti

Muoniossa on alkanut Tunturi-Lapin Leader ry:n rahoittama Kyläpirtti Muonioon – hanke. Hankkeen tarkoituksena on luoda Muonion kuntakeskukseen kylän elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja tapahtumapaikka Kyläpirtti.

Hankkeen työntekijänä toimii Sini Westerling ja vastaa hankkeen toteutumisesta sekä toiminnan organisoinnista. Toiminnan pilotointiin on valikoitunut toimintaan soveltuvin tila keskeltä kylää, os. Pirkantie 4. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä, toimivan Kyläpirtti - mallin luominen sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Samalla selvitetään, millä keinoin yhteisöllisyyttä, ikäpolvet ylittävää yhteistyötä ja yhdistyksiä tukevaa toimintaa voidaan edistää kunnassa.

 

Kenelle Kyläpirtti on?

Kyläpirtti Muonioon - hankkeessa 31.8.2019 asti Kyläpirtti on varattavissa kuntaorganisaation eri toimijoille, yhdistyksille ja muille toimijoille, jotka edistävät kunnan elinvoimaa, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kuntalaisaktiivisuutta ja ovat tuottoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä toimijoita. Hankeajan jälkeen 1.9.2019 alkaen kunnanhallituksen päätöksellä (18.3.2019) tilaa tarjotaan käyttökorvausta vastaan myös esim. pienimuotoiseen yritystoimintaan. Tilaa ei voi varata majoitustilaksi eikä toistaiseksi esimerkiksi perhejuhliin, sillä näitä palveluita on saatavilla paikallisten yrittäjien toimesta.

 

Mitä Kyläpirtti mahdollistaa?

Kyläpirtin on tarkoitus tarjota yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia monille eri toimijoille. Tärkeänä osana on yhdistysten aktivointi sekä kuntalaisten vuorovaikutuksen, yhteistyön ja osallisuuden vahvistaminen.

Kyläpirttiä voihyödyntää muun muassa seuraavissa:

  • Yhdistysten kokoukset
  • Tapahtumat
  • Koulutukset
  • Harrastajien kokoontumiset
  • Pienimuotoiset esitykset
  • Näyttelyt/esillepanot
  • Ryhmätoiminnat (kaikille ikäryhmille)
  • Järjestöfoorumi

 

Kyläpirtin varaaminen

Kyläpirtin varaaminen onnnistuu parhaiten sähköpostilla
sini.westerling@muonio.fi tai tekstarilla/Whatsapilla p. 040 4895102

Ilmoita jo varaustiedustelua tehdessäsi
a. Varauksen nimi ja oma nimesi (varauksen vastuuhenkilö) ja mahdollinen yhdistys tai muu taho, jonka nimissä varausta teet
b. Ajankohta: viikonpäivä, päivämäärä ja kellonaika, jolloin itse toiminta/kokous alkaa ja loppuu. Tämä aika ja antamasi varauksen nimi ilmoitetaan Kyläpirtin tapahtumakalenterissa kunnan nettisivuilla ja on kaikkien julkisesti nähtävissä. Ennen ja jälkeen varauksen jätetään puoli tuntia aikaa alkuvalmisteluihin ja loppusiivoukseen. Ilmoita erikseen, jos tarvitset enemmän aikaa!
d. Tarve/käyttötarkoitus, jolle Kyläpirtti varataan (ellei selviä jo varauksen nimestä)
e. Varauksen vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

 

Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori
Sini Westerling
040 489 5102
sini.westerling@muonio.fi

Puthaanrannantie 15 B
99300 Muonio

 

Kyläpirtti
Pirkantie 4 B
99300 Muonio

Kyläpirtin käyttäjille