Kyläpirtti

Ajankohtaista

Kyläpirtti-Muonioon hankkeessa tapahtuu
  • Kehittämishankkeen ohelle on jätetty investointihanke Tunturi-Lapin Leaderille
  • Kyläpirtin varaukset tulevat näkyviin Kyläpirtin varauskalenteriin. Itse kalenteria ja sen sisältöä kehitetään hankkeen edetessä.

Muoniossa on alkanut Tunturi-Lapin Leader ry:n rahoittama Kyläpirtti Muonioon – hanke. Hankkeen tarkoituksena on luoda Muonion kuntakeskukseen kylän elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja tapahtumapaikka Kyläpirtti.

Hankkeen työntekijänä toimii Sini Westerling ja vastaa hankkeen toteutumisesta sekä toiminnan organisoinnista. Toiminnan pilotointiin on valikoitunut toimintaan soveltuvin tila keskeltä kylää, os. Pirkantie 4. Hankkeen tavoitteena on yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden välillä, toimivan Kyläpirtti - mallin luominen sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Samalla selvitetään, millä keinoin yhteisöllisyyttä, ikäpolvet ylittävää yhteistyötä ja yhdistyksiä tukevaa toimintaa voidaan edistää kunnassa.

 

Mitä Kyläpirtti mahdollistaa?

Kyläpirtin on tarkoitus tarjota yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia monille eri toimijoille. Tärkeänä osana on yhdistysten aktivointi sekä kuntalaisten vuorovaikutuksen, yhteistyön ja osallisuuden vahvistaminen.

Kyläpirttiä voihyödyntää muun muassa seuraavissa:

  • Yhdistysten kokoukset
  • Tapahtumat
  • Koulutukset
  • Pienimuotoiset esitykset
  • Näyttelyt/esillepanot
  • Ryhmätoiminnat (kaikille ikäryhmille)
  • Järjestöfoorumi
  • Teknologiavälitteiset palvelut

Yhteystiedot

Pirttihirmu
Sini Westerling
040 489 5102
sini.westerling@muonio.fi

Kyläpirtti
Pirkantie 4 B
99300 Muonio

Kyläpirtin käyttäjille