Kirjasto

Girjebusse

 

Mii vuodjit maid suoidnemánus čuovvovaš spiehkastatáigetávvala mielde:

Suoidnemánus áigedávval 2020

Oaidnaleapmái girjebusses!

Oktasaš davviriikkalaš girjebusse doaibmá ovttasbarggus Suoma, Norgga ja Ruoŧa rádjagielddaiguin Muonioin, Eanodagain, Gironiin ja Guovdageainnuin.

Girjebusses lea materiála suoma-, dáro-, ruoŧa- ja sámegillii. Busse materiála sáhtát máhcahit maiddái váldogirjerádjosiidda. Busse bargit rávvejit dieđuid ohcamis ja čoakkáldaga geavaheamis.

Girjebusse telefonnummir lea +358 400 398 219.

Materiálaohcan: www.lapinkirjasto.fi

 

 

Vuogas diehtit

- luoikkaheapmi lea nuvttá
- luoikkahanáigi lea uhcimustá 3 vahku
- váldde fárrui girjerádjogortte, go áiggot luoikkahit; dat jođálmahttá bálvaleami
- láhppon girjerádjogortte ođadeapmi máksá 3 euro (24 NOK/SEK)
- girjjiid sáhttá diŋgot eará girjerádjosiin, juos dat eai gávdno girjebusses
- gáiddusluoikkahemiid doaimmahangoluin bearrat 2 euro (16 NOK/SEK)
- muittuhanreivve boastagoluin bearrat 2 euro (16 NOK/SEK)
- bieđganan dahje láhppon girjerádjomateriála seahtá buhttet
- fuolaheaddjin don vástidat agivuloš mánáid luoikkahemiin
 
 
 
Buresboahtin girjebussii!

Áigedávval 2020 & 2021

Áigetávvalat ráhkaduvvojit Muonio girjerádjosis álo jahkái hávil.

Girjebusse aigetávvalat juhkojit rádjaguovllu dállodoaluide jagi álggus. Daid oazzu maiddái váldogirjerádjosiin.

 

Sávaldagaid busse bisánansajiin ja - áiggiin čuovvovaš jagi áigetávvala várás sáhttá evttohit borgemánu loahpa rádjai

šleađgapoasttain: kirjasto@muonio.fi 
telefovnnain: +358 40 356 6254 dahje Muonio


Áigedávval

Enontekiö - Eanodat, Muonio & Kautokeino - Guovdageidnu 2020

Enontekiö - Eanodat, Muonio & Kautokeino - Guovdageidnu 2021

 

Ovttasbargi girjerádjosad

Muonion kunnankirjasto
PL 52
99301 Muonio
Puh. +358 40 356 6254, +358 40 489 5110
kirjasto@muonio.fi
paula.lopponen@muonio.fi
www.muonio.fi/

Enontekiön kunnankirjasto
PL 46
99401 Enontekiö
Puh. +358 40 357 9905
Fax +358 16 556 229
kirjasto@enontekio.fi
www.enontekio.fi

Kautokeino bibliotek
N-9520 Kautokeino
Puh. +47 784 871 78
folkebiblioteket@kautokeino.kommune.no
www.kautokeino.kommune.no

Karesuando filialbibliotek
Besöksadress: Skolan
Postadress: Biblioteket
Box 30
S-980 16 Karesuando
Puh./Fax: +46 981 323 40

Kirjasto

Talviaukioloajat

ma-to   12-19
pe         10 - 16

Omatoimiaika

ma-su klo 07 - 21 palveluaikojen ulkopuolella

Yhteystiedot

Muonion kunnankirjasto

Pirkantie 3
PL  52
99301 Muonio
kirjasto@muonio.fi

lainaus  040 356 6254
kirjastoauto 0400 398 219

Henkilökunta

Paula Löppönen
kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja
040 489 5110
paula.lopponen@muonio.fi

Marja Alatatalo
kirjastovirkailija
040 356 6254
marja.alatalo@muonio.fi

Vertti Barkholm
nuorisotyöntekijä-kirjastovirkailija
040 489 5193
vertti.barkholm@muonio.fi

Sylvia Veini
autokirjastonhoitaja
0400 398 219
sylvia.veini@muonio.fi

Kari Ylitalo
kirjastoautonkuljettaja-virkailija
0400 398 219
kari.ylitalo@muonio.fi