Avustukset

Avustusten käyttöselvitys

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Avustusten käyttöselvitys tulee toimittaa vuosittain 1.1.-31.3. välisenä ajanjaksona.

Avustuksen käyttöä seurataan keräämällä sähköinen avustuksenkäyttöselvitys. Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan Muonion kunnalle avustuksen kohdentumisesta. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mahdollisten aiemmin myönnettyjen avustusten käyttö suunnitelman mukaisella tavalla sekä toimitettu selvitys avustuksen käytön toteutumisesta.

Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, on käyttötarkoituksen muutos erikseen anottava. Jos avustus jää osittain tai kokonaan käyttämättä tai avustuksen käyttöehtoja rikotaan, voidaan avustus periä osittain tai kokonaan takaisin.

Jokaisen kunnan myöntämää avustusta saaneen yhdistyksen, työryhmän tai yksityishenkilön on toimitettava käyttöselvitys avustuksen käytöstä 1.1.-31.3. välisenä ajanjaksona. Uutta avustusta ei voida myöntää, ellei edellisen kauden avustuksen käyttöselvitystä ole toimitettu.

Keräämme myös vuonna 2023 käyttöselvityksiä kunnan vuonna 2022 myöntämistä avustuksista, mutta puutteet selvityksessä eivät ole vielä avustusuudistuksen ensimmäisenä hakuvuonna este uuden avustuksen saamiselle.

Pääset täyttämään käyttöselvityksen tästä.

Yhteystiedot

Kulttuuriavustukset: Paula Löppönen,
paula.lopponen@muonio.fi, 040 489 5110

Liikunta-avustukset: Hanna Marttila,
hanna.marttila@muonio.fi, 040489 5146

Nuorisoavustukset: Heidi Pouttu,
heidi.pouttu@muonio.fi, 040 5929 281

Elinvoiman jakamista tapahtuma- ja kyläyhdistysavustuksista lisätietoa täältä