Elinkeinot

Avustukset

Elinvoiman tapahtuma-avustushaku on auki 1.7. - 30.9.2021 välisen ajan

Hakuohje elinvoiman tapahtuma-avustuksen hakemiseen

Elinkeinolautakunta on päättänyt (15.6.2021 §21) avata kertaluontoisesti järjestettävän avustushaun kunnan elinvoimaa edistäville kesätapahtumille. Muonion elinkeinotoimi haluaa tukea tapahtumia tuottavia tahoja vaikean koronatilanteen jälkeen, jonka vuoksi tapahtumien järjestämisestä on tullut toiminnallisesti vaativampaa ja taloudellisesti riskialttiimpaa

Avustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot

Tapahtuma-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kunnassa järjestettäville kunnan elinvoimaa ja koronasta elpymistä edistäville kesätapahtumille. Avustuksia myönnetään muoniolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille Muonion alueella järjestettävien terveysturvallisten tapahtumien tuottamiseen ja tapahtumiin liittyvien kustannusten kattamiseen.

Elinkeinolautakunta on määritellyt seuraavat myöntämisperusteet ja ehdot avustuksen käyttöön liittyen (15.6.2021 §21):

 • Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Muonioon.
 • Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
 • Kunnan myöntämä avustus ei saa olla yhdistyksen ainoa rahoituslähde.
 • Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
 • Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio) hakemuksen liitteinä.
 • Yhdistyksen tapahtuma, johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee tapahtua Muonion kunnan alueella 1.5. – 30.9.2021 välisenä aikana ja sen tulee edistää alueen elinvoimaa. Tapahtumien järjestäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota tartuntatautiriskein minimoimiseen sekä koronaohjeiden noudattamiseen.
 • Avustettavan tapahtuman tulee olla kaikille avoin. Avustus voidaan myöntää myös maksullisille tapahtumille.
 • Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarpeeseen, on käyttötarkoituksen muutos anottava erikseen. Jos avustus jää käyttämättä, voidaan käyttämättä jäänyt avustus vaatia kunnalle takaisin.
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä sääntöjä rikotaan.

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustuksen hakuaika on 1.7. – 30.9.2021.

Avustusta haetaan sähköisen järjestelmän kautta (Visma Sign, vahva tunnistautuminen), sähköpostitse kirjaamo@muonio.fi tai postitse. Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta ja paperisia lomakkeita voi hakea kunnantalolta ja kirjastosta.

Visma Sign –sähköinen hakulomake - siirry lomakkeelle

Avustusta voit hakea tästä linkistä Visma Sign –sähköisen palvelun kautta. Palvelun käyttö ja lomakkeen sähköinen allekirjoittaminen edellyttävät vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Hakemuslomakkeeseen voi ladata suoraa tarvittavat liitteet. Mikäli liitteiden koko ylittää sallitun tiedostokoon, voi liitteet toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@muonio.fi . Kirjoita viestin otsikoksi ”ELINVOIMAN TAPAHTUMA-AVUSTUS”.

Hakemuksen toimittaminen sähköpostitse

Lataa hakemuslomake kunnan verkkosivuilta, täytä se ja toimita liitteineen osoitteeseen kirjaamo@muonio.fi . Kirjoita viestin otsikoksi ”ELINVOIMAN TAPAHTUMA-AVUSTUS”.

Hakemuslomakkeen saat ladattua tästä. (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Hakemuksen toimittaminen postitse

Paperilomakkeita saa noudettua kunnantalolta ja kirjastosta aukioloaikojen puitteissa. Toimita täytetty ja allekirjoitettu lomake liitteineen osoitteeseen Muonion kunta/elinvoimapalvelut, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio. Kirjoitan kuoreen ”ELINVOIMAN TAPAHTUMA-AVUSTUS”.

Hakemukseen tulee liittää mukaan kopiot kyseisen yhdistyksen/yhteisön/järjestön:

 • säännöistä,
 • tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2020 sekä
 • vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Hakemuslomakkeen kaikkiin kysymyksiin ja kohtiin tulee vastata.

Avustushakemukset käsitellään kootusti kertaluontoisesti hakuajan päättymisen jälkeen ja elinvoimalautakunta myöntää avustukset. Avustusten hakuasiakirjat ja päätöksen ovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

 

Lisätietoja:

Elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi , 040 489 5153 ja elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, heikki.kauppinen@muonio.fi , 040 082 3471