Elinkeinot

Avustukset

Elinvoiman tapahtuma-avustushaku oli auki 15.4. - 15.5.2022 välisen ajan

Hakuohje elinvoiman tapahtuma-avustuksen hakemiseen

Elinvoimalautakunta on päättänyt (29.3.2022 §34) avata avustushaun kunnan elinvoimaa edistäville kesä- ja syystapahtumille.

Avustuksen myöntämisperusteet ja tuen käytön ehdot

Tapahtuma-avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Muonion kunnassa järjestettäville kunnan elinvoimaa edistäville kesä- ja syystapahtumille. Avustuksia myönnetään muoniolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille Muonion alueella järjestettävien terveysturvallisten tapahtumien tuottamiseen ja tapahtumiin liittyvien kustannusten kattamiseen.

Elinvoimalautakunta on määritellyt seuraavat myöntämisperusteet ja ehdot avustuksen käyttöön liittyen:

 • Yhdistyksen tulee olla rekisteröity Muonioon.
 • Toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista.
 • Kunnan myöntämä avustus ei saa olla yhdistyksen ainoa rahoituslähde.
 • Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle.
 • Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan riittävä selvitys kunnalle ennen tuen myöntämistä (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio) hakemuksen liitteinä.
 • Yhdistyksen tapahtuma, johon avustusta haetaan ja kohdennetaan, tulee tapahtua Muonion kunnan alueella 1.5. – 31.10.2022 välisenä aikana ja sen tulee edistää alueen elinvoimaa. Tapahtumien järjestäjiä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota tartuntatautiriskein minimoimiseen sekä koronaohjeiden noudattamiseen.
 • Avustettavan tapahtuman tulee olla kaikille avoin. Avustus voidaan myöntää myös maksullisille tapahtumille.
 • Avustusta voidaan käyttää vaan siihen tarpeeseen, johon se on myönnetty. Mikäli avustusta halutaan käyttää muuhun tarpeeseen, on käyttötarkoituksen muutos anottava erikseen. Jos avustus jää käyttämättä, voidaan käyttämättä jäänyt avustus vaatia kunnalle takaisin.
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä sääntöjä rikotaan.

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustuksen hakuaika on 15.4. – 15.5.2022.

Avustusta haetaan täyttämällä hakulomake sähköpostitse kirjaamo@muonio.fi tai postitse osoitteeseen Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio. Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta ja paperisia lomakkeita voi hakea kunnantalolta ja kirjastosta.

Hakemuksen toimittaminen sähköpostitse

Lataa hakemuslomake kunnan verkkosivuilta, täytä se ja toimita liitteineen osoitteeseen kirjaamo@muonio.fi . Kirjoita viestin otsikoksi ”ELINVOIMAN TAPAHTUMA-AVUSTUS”.

Hakemuslomakkeen saat ladattua tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Hakemuslomake (pdf)

Hakemuslomake (word)

Hakemuksen toimittaminen postitse

Paperilomakkeita saa noudettua kunnantalolta ja kirjastosta aukioloaikojen puitteissa. Toimita täytetty ja allekirjoitettu lomake liitteineen osoitteeseen Muonion kunta/elinvoimapalvelut, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio. Kirjoitan kuoreen ”ELINVOIMAN TAPAHTUMA-AVUSTUS”.

Hakemukseen tulee liittää mukaan kopiot kyseisen yhdistyksen/yhteisön/järjestön:

 • säännöistä (jos kyseessä on uusi hakija),
 • tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta vuodelta 2021 sekä
 • vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Hakemuslomakkeen kaikkiin kysymyksiin ja kohtiin tulee vastata.

Avustushakemukset käsitellään kootusti kertaluontoisesti hakuajan päättymisen jälkeen. Elinvoimalautakunta myöntää avustukset. Avustusten hakuasiakirjat ja päätöksen ovat julkisia. Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille.

 

Lisätietoja:

vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi , 040 489 5153