Muonion kunnan tietovarannot

Hyvinvointipalvelut

Tietovaranto sisältää lakisääteisen ja kunnan järjestämien sosiaalipalvelujen asiakastiedot. Tietovarannon sisältämät tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Pro Consona, RAI-arviointijärjestelmä

Hakutekijät

Nimi, henkilötunnus, aikaväli, hoitoyksikkö

Vastaava viranomainen

Muonion kunta, hyvinvointilautakunta