Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan

- rakennettaessa alueelle, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

- sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

- rakennettaessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi osoitetulle alueelle.

Suunnittelutarveratkaisu haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Hakemuksen liitteet:

-selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (enintään kolme kk vanha lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokraoikeussopimus).

- asemapiirros

- naapurin kuuleminen

- asemakaavakartta (kaava-alueella) tai lähestymiskartta (haja-asutusalueella)
 

Suunnittelutarveratkaisun hinta määräytyy Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

  • vs.rakennustarkastaja Sami Jokitalo 040 1821143
  • hallintosihteeri Sari Virkkunen 040 489 5106

Lomakkeet