Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Purkamislupa/-ilmoitus

Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa

- asemakaava-alueella
- alueella, jolla on voimassa rakennuskielto osayleiskaavan tai asemakaavan laatimiseksi
- jos yleiskaavassa niin määrätää

Purkamislupaa ei tarvita

-talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa
- jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista
- jos MRL:n mukainen katusuunnitelma tai maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista

Jos purkamislupaa ei tarvita, niin purkamisesta tulee tehdä purkamisilmoitus rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistöiden aloittamista.  Ilmoituksen tarkoituksena on saattaa rakennus pois rakennusrekisteristä ja sitä kautta myöskin mahdollisen kiinteistöverotuksen piiristä. Perustellusta syystä rakennusvalvonta voi vaatia purkamisluvan hakemista ennen purkamisen aloittamispäivää.

Purkamislupa haetaan sähköisesti osoitteessa www.Lupapiste.fi.

Lupapisteeseen kannattaa varautua ilmoittamaan syntyvän jätteen määrä, laatu ja hyödyntämis- tai sijoituspaikka, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Mahdolliset terveydelle ja ympäristölle vaaralliset purkujätteet ja niiden käsittely- tai sijoituspaikka kirjataan hakemukseen erikseen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

- Selvitys rakennuksen omistuksesta
- Asemapiirros/karttaote
- Naapurin kuuleminen

Purkamisluvan ja –ilmoituksen hinta määräytyy Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

  • vs.rakennustarkastaja Sami Jokitalo 040 352 7418
  • hallintosihteeri Sari Virkkunen 040 489 5106

Lomakkeet