Muonion kunnan tietovarannot

Hallinto

Elinvoimapalvelut

Tietovaranto muodostuu kunnan elinvoimapalveluiden ja matkailun edistämistehtävien hoitamisen  eri vaiheissa kertyneistä tiedoista.   

Tietojärjestelmät

CaseM –asianhallintajärjestelmä
IntimePlus –taloushallinto
WorkFlow –laskunkierto
Kuntarekry
Personec F ESS
Visma M2
Cloudia pienhankintapalvelu
Louhi Kuntapalvelin, Lupapiste, Väestötietojärjestelmä
CGI Vesikanta, Omavesi
Tukisovellus

Hakutekijät

Yksittäistä henkilöä koskevia tietoja haetaan henkilön nimellä tai henkilötunnuksella.   
Rakennuksiin liittyviä tietoja haetaan kiinteistötunnuksen, omistajan nimen tai rakennustunnuksen avulla. 
Maa-alueeseen liittyviä tietoja haetaan rekisteritunnuksen, osoitteen tai omistajan henkilötunnuksen avulla.  
Asianhallinnassa hakuperusteena voidaan käyttää esimerkiksi asiatunnusta (diaarinumero), asian vireille saattajan nimeä, päätöksen tekijän nimeä tai titteliä, asiakirjan nimeä sekä asian vireilletulo- tai päätöksentekoajankohtaa.

Vastaava viranomainen

Muonion kunta, elinvoimalautakunta