Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa tarvitaan

- mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista tai muista rajoituksista

- rakennetaan ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa sellaista ranta- tai yleiskaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen haetaan vielä tarvittavat muut luvat esim. rakennuslupa. Lupahakemukset voi laittaa vireille samanaikaisesti poikkeamislupahakemuksen kanssa. Lupia ei kuitenkaan voida myöntää ennen kuin poikkeamislupapäätös on lainvoimainen.

Poikkeamislupa haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Hakemuksen liitteet:

- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (enintään kolme kk vanha lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokraoikeussopimus).

- asemapiirros

- naapurin kuuleminen

- asemakaavakartta (kaava-alueella) tai lähestymiskartta (haja-asutusalueella)
 

Poikkeamisluvan hinta määräytyy Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

  • vs. rakennustarkastaja Sami Jokitalo 040 182 1143
  • hallintosihteeri Sari Virkkunen 040 489 5106

Lomakkeet