Hallinto

Talous ja strategia

Ajankohtaista

Muonion kuntastrategia 2025

Kommentoi Muonion kuntastrategialuonnosta 24.5.2022 mennessä!

Hyvä Muonion kunnan asukas, yrittäjä, sidosryhmän tai yhdistyksen edustaja,

pyydämme kommenttejasi kuntastrategialuonnokseen 24.5.2022 mennessä. Muonion kuntastrategiaa on päivitetty vuoden 2022 ajan käynnissä olevan valtuustokauden tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden osalta. Nyt keräämme kommentteja strategian tiivistelmän sisällöstä sekä näkemyksiä työstetyn strategian vaikuttavuudesta.

Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastauksia hyödynnetään strategian mahdollisessa muokkaamisessa, toimenpiteiden jalkauttamisen aikatauluttamisessa sekä seurannassa.

Kommentteja kerätään 24.5.2022 asti, jonka jälkeen strategia käsitellään kunnanhallituksessa.

Lataa strategialuonnoksen tiivistelmä tästä (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Strategian laajempi selostusluonnos luettavissa tästä.

Valitse alla olevista lomakkeista statustasi vastaava kohta:


Lisätiedot:
vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila, kaisa.kyla-kaila@muonio.fi , 040 489 5153
vs. kunnanjohtaja Katri Rantakokko, katri.rantakokko@muonio.fi, 040 489 5153


Luonnostaan vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio

Muonion uusi kuntastrategia työstettiin kuntalaiskyselyn, luottamushenkilöiden ja työtekijöiden seminaarin sekä kuntalaisille suunnatun Muonio-foorumin pohjalta.

Valtuusto hyväksyi 18.6.2018 Muonion kuntastrategian 2025 yhteiseksi opaskartaksi, joka ohjaa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa kohti tulevaisuutta. Siihen on kirjattu kunnan merkittävimmät kehittämistavoitteet, jotka päivitetään vähintään kerran valtuustokaudessa.

Kuntastrategiamme perustuu arvoihin, jotka ovat valintoja ohjaavia periaatteita. Ne liittyvät ihmisen käsitykseen hyvästä elämästä ja ne näkyvät kaikessa toiminnassamme. Ne ovat selkänojana päätöksenteossa ja valinnoissa silloin, kun rutiineista ei ole apua. Olemme muodostaneet arvojen pohjalta visiomme tulevaisuuden Muoniosta, sillä arvot muuttuvat hitaasti riippumatta vaihtuvista päätöksentekijöistä tai pinnalla olevista muoti-ilmiöistä.

Talousarvio

Tilinpäätös

Verotus

Strategia ja talous