Nuoriso

Vapaa-aika

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö on kenttätyötä, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yksilönohjausta. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa avun ja palvelut.

Työ perustuu nuoren omaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakaslähtöistä eli asioita käsitellään nuoren omista tarpeista ja toiveista käsin. Nuoren tilanne arvioidaan ja nuoren toiveita kuunnellen, ohjataan hänet tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivälle nuorisotyöntekijälle voi jutella luottamuksellisesti asioistaan.

Etsivään nuorisotyöntekijään voivat ottaa yhteyttä:

  • nuori itse
  • vanhemmat
  • koulun henkilökunta
  • eri viranomaiset (esim. sosiaalitoimi, TE-toimisto).
  • nuoren lähipiiriin kuuluvat henkilöt (esim. kummit, serkut, kaverit)

Yhteyttä saa ottaa vaikka mieltä askarruttava asia/huoli olisi pienikin. Yhteyden saa puhelimitse, sähköpostilla ja hihasta vetämällä, kun etsivää näkee.

Etsivän nuorisotyöntekijän toimistotilat sijaitsevat nuorisotila Tippalassa (os. Pirkantie 2, 99300 Muonio). Etsivässä nuorisotyössä käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaseloste on nähtävissä etsivän nuorisotyön toimistossa. Etsivä nuorisotyön työmuotoa järjestetään yhdessä Enontekiön kunnan kanssa työparitoimintana.

Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto.

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisovastaava Heidi Pouttu

040 5929 281

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry

040 489 5167

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry

sähköpostit: etunimi.sukunimi@muonio.fi