Nuoriso

Etsivä nuorisotyö

Muonio on saanut Lapin Aluehallintovirastolta rahoituksen etsivän nuorisotyön järjestämiseen vuodelle 2022. Toiminta järjestetään yhdessä Enontekiön kunnan kanssa työparitoimintana.

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille nuorille suunnattua jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö on kenttätyötä, ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yksilönohjausta. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa avun ja palvelut.

Työ perustuu nuoren omaan vapaaehtoisuuteen ja on asiakaslähtöistä eli asioita käsitellään nuoren omista tarpeista ja toiveista käsin. Nuoren tilanne arvioidaan ja nuoren toiveita kuunnellen, ohjataan hänet tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Etsivälle nuorisotyöntekijälle voi jutella luottamuksellisesti asioistaan.

Etsivään nuorisotyöntekijään voivat ottaa yhteyttä:

  • nuori itse
  • vanhemmat
  • koulun henkilökunta
  • eri viranomaiset (esim. sosiaalitoimi, TE-toimisto).
  • nuoren lähipiiriin kuuluvat henkilöt (esim. kummit, serkut, kaverit)

Yhteyttä saa ottaa vaikka mieltä askarruttava asia/huoli olisi pienikin. Yhteyden saa puhelimitse, sähköpostilla ja hihasta vetämällä, kun etsivää näkee.

Etsivän nuorisotyöntekijän toimistotilat sijaitsevat nuorisotila Tippalassa (os. Pirkantie 2, 99300 Muonio). Etsivässä nuorisotyössä käsitellään henkilötietoja. Tietosuojaseloste on nähtävissä etsivän nuorisotyön toimistossa.

Nuorisopalveluiden yhteystiedot

Nuorisosihteeri Heidi Pouttu

040 5929 281

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna-Mari Pöyry

040 489 5167

sähköpostit: etunimi.sukunimi@muonio.fi