Kasvatus

Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Varhaiskasvatukseen haetaan lastenhoitajan sijaista 21.11.2022 - 02.10.2023.

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatusajat ilmoitetaan DaisyFamily-palvelun kautta.

Varhaiskasvatusryhmät

1. Päiväkoti Tunturihelmen ryhmät

  • Puolukka, 1-3 v.
  • Hilla, 3-4 v.
  • Vadelma, 4-5 v.
  • Mansikka, vuorohoitoa tarvitseville lapsille
  • Herukka, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito

2. Perhepäivähoito hoitajan oma koti
3. Kolmi- tai neliperhehoito (harkinnanvarainen toiminta)
4. Lasten oma koti (harkinnanvarainen toiminta)

Esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoito Eskari toimii esikoulun tiloissa. Hoito alkaa klo 7.30 ja jatkuu heti esikoulun jälkeen klo 17.15 asti. Esikoululaisen varhaiskasvatusta järjestetään muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä tarvittaessa koulun lomien aikana.

Varhaiskasvatuksen tarpeen keskeytymisestä tai päättymisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian varhaiskasvatusryhmään tai varhaiskasvatusjohtajalle ja irtisanominen tehdään eDaisyn kautta. 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää.

Varhaiskasvatuksen esite

Esite sisältää tietoa Muonion kunnan varhaiskasvatuksen käytänteistä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Kotihoidontuki

Jos lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea. Ilmoitus Kelalle sekä varhaiskasvatuksen alkamisesta että päättymisestä kuuluu huoltajille. Varhaiskasvatusjohtaja seuraa Kelan lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluetteloita (laki lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta § 24 1 mom.)

Muonion kunnassa on mahdollista saada myös kuntalisää kotihoidontuen yhteyteen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautui 1.8.2020 alkaen. Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite:
Puthaanrannantie 15 B
99300 Muonio

Postiosoite:
Muonion kunta
Varhaiskasvatus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Vt. varhaiskasvatusjohtaja 
Kaisa Mella
040 489 5113
kaisa.mella@muonio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Raitanen
040 489 5180

Päiväkoti Tunturihelmi
Pirkantie 15 A ja B (Vadelma, Hilla ja Puolukka)
Pirkantie 22 A 1 (Mansikka)
99300 Muonio

paivakoti@muonio.fi
Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@muonio.fi

Vadelma 
040 489 5115        

Hilla         
040 489 5168        

Puolukka
040 489 5165

Mansikka
040 489 5114      

Herukka
(esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito)
040 4895163