Kasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUSAIKOJEN ILMOITTAMINEN

Varhaiskasvatusajat ilmoitetaan Daisynet-palvelun kautta.

VARHAISKASVATUSRYHMÄT

1. Päiväkoti Tunturihelmen ryhmät

  • Puolukka, 1-3 v.
  • Hilla, 3-4 v.
  • Vadelma, 4-5 v.
  • Eskari, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito
  • Mansikka, vuorohoitoa tarvitseville lapsille

2. Perhepäivähoito hoitajan oma koti
3. Kolmi- tai neliperhehoito (harkinnanvarainen toiminta)
4. Lasten oma koti (harkinnanvarainen toiminta)

Esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoito Eskari toimii esikoulun tiloissa. Hoito alkaa klo 7.30 ja jatkuu heti esikoulun jälkeen klo 17.15 asti. Esikoululaisen varhaiskasvatusta järjestetään muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä tarvittaessa koulun lomien aikana.

Varhaiskasvatuksen tarpeen keskeytymisestä tai päättymisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian varhaiskasvatusryhmään tai varhaiskasvatusjohtajalle ja irtisanominen tehdään eDaisyn kautta. 

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää.

VARHAISKASVATUKSEN ESITE

Esite sisältää tietoa Muonion kunnan varhaiskasvatuksen käytänteistä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

KOTIHOIDONTUKI

Jos lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea. Ilmoitus Kelalle sekä varhaiskasvatuksen alkamisesta että päättymisestä kuuluu huoltajille. Muonion kunnassa on mahdollista saada myös kuntalisää kotihoidontuen yhteyteen.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite:
Pirkantie 3
(Muonion kirjaston tilat)

Postiosoite:
Muonion kunta
Varhaiskasvatus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Vt. varhaiskasvatusjohtaja 
Oili Kajanki
040 489 5113
oili.kajanki@muonio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Raitanen
040 489 5180

Päiväkoti Tunturihelmi
Pirkantie 15 A ja B (Vadelma, Hilla ja Puolukka)
Pirkantie 22 A 1 (Mansikka)
99300 Muonio

paivakoti@muonio.fi
Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@muonio.fi

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Sari Paaso
040 489 5165

Vadelma 
040 489 5115        

Hilla         
040 489 5168        

Puolukka
040 489 5165

Eskari 040 4895163              

Mansikka
040 489 5114       
Vastaava lastenhoitaja
Leila Immonen