Kasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on palvelu, jonka tarkoitus on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus muodostaa lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti. 

Muonion kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta päiväkoti Tunturihelmen ryhmissä. Päiväkodin ryhmissä järjestetään koko- ja osa-aikaista varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon lasten ikä, sisarussuhteet, tuen tarpeet ja päiväkodin tilat. 

Varhaiskasvatusryhmät

1. Päiväkoti Tunturihelmen ryhmät

  • Puolukka, 0-3 vuotiaille
  • Hilla, 3-4 vutiaille 
  • Vadelma, 4-5 vuotiaille
  • Mansikka, vuorohoitoa tarvitseville lapsille (klo.17.00-6.15)
  • Herukka, Esiopetus ja  esikoululaisten täydentävä varhaiskasvatus sekä 1-2 luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoito

2. Perhepäivähoito hoitajan oma koti
3. Kolmi- tai neliperhehoito (harkinnanvarainen toiminta)
4. Lasten oma koti (harkinnanvarainen toiminta)

Hilla, Puolukka ja Vadelma ryhmät toimivat kahdessa eri kiinteistössä mutta samassa pihapiirissä. Vuorohoito Mansikka toimii tällä hetkellä asuinrivitalossa muiden ryhmien läheisyydessä ja Herukan toiminta tapahtuu koulukeskuksen läheisyydessä.  

Esiopetus tapahtuu maanantaista perjantaihin klo.8.45-12.45 ja Esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoito (täydentävä varhaiskasvatus) toimii samassa tilassa  esikoulun kanssa Herukka ryhmässä. Herukka on avoinna arkisin klo 7.30- 17.15. Muina aikoina esikoululaisen varhaiskasvatusta järjestetään  tarvittaessa päiväkodin muissa  yksiköissä (ilta- ja viikonloppuhoito sekä koulun lomien aikana). 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, joka määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. 

Muonion kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu opetushallituksen hyväksymän varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden yhteyteen lisäämällä luvuittain paikalliset painotukset. Varhaiskasvatuksemme arjessa on vahvasti läsnä ympäröivä luontomme. ulkoilemme ja Liikumme runsaasti sekä hyödynnämme luontoa oppimisympäristönä. Tästä muodostuukin varhaiskasvatuksemme motto: Liiku leiki luonnossa! 

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatusajat ilmoitetaan DaisyFamily-sovelluksen kautta. Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa suunnitellut hoitoajat sekä etukäteen tiedossa olevat vapaapäivät Daisyyn mahdollisimman ajoissa, kuitenkin viimeistään viikkoa aiemmin maanantaihin klo 12.00. Ilmoitusajankohdan jälkeen tulevat ilmoitukset/muutokset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hoitoaikavarauksiin em. ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen kellonaikaan on varattu työntekijä /työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 § 1 mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Varhaiskasvatuksen tarpeen keskeytymisestä tai päättymisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian varhaiskasvatusryhmään tai varhaiskasvatusvastaavalle ja irtisanominen tehdään eDaisyn kautta.

Varhaiskasvatuksen esite

Esite sisältää tietoa Muonion kunnan varhaiskasvatuksen käytänteistä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Kotihoidontuki

Jos alle 3-vuotias lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea. Tukea voi saada myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. 

Kotihoidon tukea ei saa lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajaksi, et voi saada siltä ajalta kotihoidon tukea.

Kotihoidon tukeen kuuluu:

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • Mahdollinen kuntalisä

Ilmoitus Kelalle sekä varhaiskasvatuksen alkamisesta että päättymisestä kuuluu huoltajille. Varhaiskasvatusvastaava seuraa Kelan lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluetteloita (laki lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta § 24 1 mom.)

Muonion kunnassa on mahdollista saada myös kuntalisää kotihoidontuen yhteyteen.

 

Seuraa päiväkoti Tunturihelmen Facebook (päiväkoti tunturihelmi) ja instagram (@tunturihelmi) sivuja! 

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite:
Puthaanrannantie 15 B
99300 Muonio

Postiosoite:
Muonion kunta
Varhaiskasvatus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Varhaiskasvatusvastaava 
Kaisa Mella
040 489 5113
kaisa.mella@muonio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Raitanen
040 489 5180

Päiväkoti Tunturihelmi
Pirkantie 15 A ja B (Vadelma, Hilla ja Puolukka)
Pirkantie 22 A 1 (Mansikka)
99300 Muonio

Esiopetus / Herukka
Opintie
99300 Muonio

Vadelma 
040 489 5115        

Hilla         
040 489 5168        

Puolukka
040 489 5165

Mansikka
040 489 5114      

Esiopetus
Margit Kirsilä
040 549 8189


Leea Taulavuori
040 528 7973

Herukka / aamu- ja iltapäivätoiminta
040 4895163      


Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@muonio.fi

 

Muut toimijat: 

”Yhdessä lapsen parhaaksi”  

Vanhempainyhdistys: Muonion lapset ja nuoret ry 


Yhteystiedot:    
Katja Muotka, puh 040 4192360 

keskitalo.katja @gmail.com

Sari Paaso,  sari.paaso@muonio.fi

Opas päiväkodin aloitukseen