Kasvatus

Varhaiskasvatus

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Muonion kunnassa on otettu käyttöön huoltajien uusi DaisyFamily-sovellus päivittäiseen asiointiin huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä. Voitte ladata sovelluksen ja ottaa sen heti käyttöön. DaisyNet-palvelu päättyy maaliskuun loppuun mennessä.

DaisyFamily löytyy täältä.

Varhaiskasvatusaikojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatusajat ilmoitetaan DaisyFamily-palvelun kautta.

Varhaiskasvatusryhmät

1. Päiväkoti Tunturihelmen ryhmät

  • Puolukka, 1-3 v.
  • Hilla, 3-4 v.
  • Vadelma, 4-5 v.
  • Mansikka, vuorohoitoa tarvitseville lapsille
  • Herukka, esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito

2. Perhepäivähoito hoitajan oma koti
3. Kolmi- tai neliperhehoito (harkinnanvarainen toiminta)
4. Lasten oma koti (harkinnanvarainen toiminta)

Esikoululaisen aamu- ja iltapäivähoito Eskari toimii esikoulun tiloissa. Hoito alkaa klo 7.30 ja jatkuu heti esikoulun jälkeen klo 17.15 asti. Esikoululaisen varhaiskasvatusta järjestetään muissa varhaiskasvatuksen yksiköissä tarvittaessa koulun lomien aikana.

Varhaiskasvatuksen tarpeen keskeytymisestä tai päättymisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian varhaiskasvatusryhmään tai varhaiskasvatusjohtajalle ja irtisanominen tehdään eDaisyn kautta. 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää.

Varhaiskasvatuksen esite

Esite sisältää tietoa Muonion kunnan varhaiskasvatuksen käytänteistä ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Kotihoidontuki

Jos lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa, perhe voi hakea Kelalta kotihoidontukea. Ilmoitus Kelalle sekä varhaiskasvatuksen alkamisesta että päättymisestä kuuluu huoltajille. Muonion kunnassa on mahdollista saada myös kuntalisää kotihoidontuen yhteyteen.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautui 1.8.2020 alkaen. Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatustoimisto
Käyntiosoite:
Puthaanrannantie 15 B
99300 Muonio

Postiosoite:
Muonion kunta
Varhaiskasvatus
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio

Varhaiskasvatusjohtaja 
Leena Kurki
040 489 5113
leena.kurki@muonio.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Leena Raitanen
040 489 5180

Päiväkoti Tunturihelmi
Pirkantie 15 A ja B (Vadelma, Hilla ja Puolukka)
Pirkantie 22 A 1 (Mansikka)
99300 Muonio

paivakoti@muonio.fi
Henkilökohtainen sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@muonio.fi

Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Oili Kajanki
040 489 5165

Vadelma 
040 489 5115        

Hilla         
040 489 5168        

Puolukka
040 489 5165

Mansikka
040 489 5114       
Vastaava lastenhoitaja
Leila Immonen

Herukka
(esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito)
040 4895163