Työllisyyspalvelut

TE-palvelu uudistus 2025

TE-palvelut siirtyvät kunnille 2025

 

Valtion TE-toimistojen tarjoamat työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Siirtyvät palvelut kattavat sekä työnhakijoille suunnatut työllisyyspalvelut (T) että yrityksille suunnatut työvoima- ja elinkeinopalvelut (E).

Palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle. Kittilän kunta muodostaa työllisyysalueen Enontekiön, Kolarin, Muonion ja Pellon kuntien kanssa. Vastuukuntana tällä työllisyysalueella toimii Kittilän kunta.

Tämä tarkoittaa, että pääosa TE-toimiston vastuulla olleista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyy työllisyysalueelle vuoden 2025 alusta lähtien.

Työllisyysaluevalmistelua tehdään vuoden 2024 aikana kuntien yhteistyönä. Työllisyysalue aloittaa toimintansa vuoden 2025 alusta.

Linkit:

TE-palvelut 2024 -uudistus | Työ- ja elinkeinoministeriö

Te-palvelut uudistus | Kuntaliitto

Miksi TE-palvelut siirretään kunnille?

Kunnat saavat lisää työkaluja elinvoiman vahvistamiseen.

  • TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, palvelut tukevat nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluja.
  • Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työhakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita.
  • Työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

Mikä muuttuu?

  • Työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle valtiolta. Kunnat toteuttavat palveluita usean kunnan yhteistyönä, yksi kunnista toimii vastuukuntana. Kittilä on vastuukunta Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon muodostamalla yhteisellä työllisyysalueella.
  • Valtiolla olleet te-palveluiden työntekjät siirtyvät kuntien työntekijöiksi.
  • Te-palveluiden erilliset toimipisteet ja verkkosivut poistuvat, jatkossa palvelut ovat kuntien pisteissä ja kuntien verkkosivuilla. Voit siis kääntyä työ- ja elinkeinoasioissa oman kunnan puoleen!
  • Poistuvan te-palvelut.fi -sivuston tilalla toimii jatkossa ja jo nyt tyomarkkinatori.fi -sivusto.
  • Asiakkaana asioit vuodesta 2025 alkaen TE-toimistojen sijasta kuntien muodostamalla työllisyysalueella, ja voit ensimmäiseksi ottaa yhteyttä omaan kuntaasi. Tämä koskee henkilö- ja yritysasiakkaita.

Uudistuksen taustaa ja aikataulua

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Kunnat ovat sopineet yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoittaneet siitä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2023 mennessä. Kaikki kuntien muodostamat työllisyysalueet tiedetään 29.2.2024 mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.