Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Tulva-asiat

Tornionjoen vesistöalueen tulvaopas asukkaille

Lapin ELY-keskus on julkaissut keväällä 2017 Lapin alueen tulvaoppaan, jossa ohjeistetaan miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Lisäksi oppaaseen on kerätty tulva-aiheista tietoa vesistöalueilta.

Osana Tornionjoen ja Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet Tornionjoen vesistöalueen asukkaille oman tulvaoppaan, joka kattaa myös Tornionjoen Ruotsin puoleisen vesistöalueen ja palvelee siten asukkaita rajan molemmin puolin. Tornionjoen tulvaoppaasta on julkaistu sekä suomen- että ruotsinkielinen versio keväällä 2018. Tulvaoppaat ovat sähköisesti saatavilla julkaisupalvelu doriasta (doria.fi).

Tulvaopas