Muonion kunnan tietovarannot

Hallinto

Sivistyspalvelut

Tietovaranto sisältää perusopetuksen ja koulutuksen järjestämiseen tarvittavat tiedot, oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisessä tarvittavat tiedot sekä varhaiskasvatuksen järjestämiseen tarvittavat tiedot. Tietovaranto sisältää myös tiedot kirjastopalvelujen asiakkaista, kokoelmista ja toiminnasta ja kunnan järjestämien liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelujen sekä kansalaisopiston asiakastiedot. Tietovaranto sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Tietojärjestelmät

Kouluhallinnon järjestelmä Primus, koulukuraattorien asiakastietojärjestelmä Pro Consona, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, kirjastotietojärjestelmä Koha, kirjaston tilavarausjärjestelmä Varaamo, kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden kurssitietojärjestelmä Hellewi, kuntosalin ajanvarausjärjestelmä Vello, kuntosalin avain- ja kulkurekisteri SMARTair TS1000, etsivän nuorisotyön asiakas- ja tilastointijärjestelmä PARent, nuorisotyön dokumentointi- ja tilastointijärjestelmä nuoDuo

Hakutekijät

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, yksikkö, avaimen tunniste

Vastaava viranomainen

Muonion kunta, sivistyslautakunta