Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työ ja yrittäminen

Työkokeilu

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
 • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto.
 • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
 • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla

 • yritys
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • yhteisö (esim. kunta tai yhdistys)
 • säätiö tai valtion virasto laitos
 • työpaja

Voit olla myös itse suoraan yhteydessä työnantajaan ja ilmaista halukkuutesi työkokeiluun, mutta muistathan, että palvelua ei saa aloittaa ennen kuin siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Työkokeilu ei ole työsuhde, joten siltä ajalta ei makseta palkkaa. Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.  Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Lisätietoja työkokeilusta löytyy te-toimiston sivuilta