Elinvoima

Elinvoima

Elinvoima

Rakennuslupa

Tarvitset rakennusluvan mm. seuraaviin rakennushankkeisiin:

- rakennuksen rakentaminen
- rakennuksen laajentaminen
- kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen
- tilapäisen rakennuksen rakentaminen
- rakennuksen rakentamiseen verrattava korjaus- ja muutostyö
- turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttava rakennuksen korjaus- ja muutostyö
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
- kantavien rakenteiden purkaminen tai rakentaminen
- uusien märkätilojen rakentaminen rakennukseen

Rakennuslupaa vaativien töiden vaativuus on yleensä niin korkea, ettei niistä käytännössä selviä ilman rakennusalan ammattilaisen apua. Palkkaa siis asiantunteva pääsuunnittelija edistämään hankettasi.

Lupaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Lupahakemukseen tarvittavat liitteet:

- Pääpiirustukset, joihin kuuluvat asema-, pohja-, julkisivu- sekä leikkauspiirustukset ja   rakenneleikkaukset.
- Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta (enintään kolme kk vanha lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokraoikeussopimus).
- Ote asema-,yleis-, ranta-asema-, tai rantayleiskaavasta
- Naapurin kuuleminen
- Pääsuunnittelija
- Jätevesisuunnitelma, mikäli rakennushanke ei sijaitse vesihuoltoalueella.
- Ennakkoluvat ja -lausunnot, esim. poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen.
- Asemakaavakartta (kaava-alueella) tai lähestymiskartta (haja-asutusalueella)
- Energiaselvitys ja -todistus, sekä selvitys lämmöneristysmääräysten toteutumisesta
- Kosteudenhallintasuunnitelma
- Kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote (jos hakijana yhtiö)
- Pöytäkirjanote (jos hakijana as-oy)
- Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Rakennusluvan hinta määräytyy Muonion kunnan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Luvan voimassaoloaika

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmen vuoden sisällä tai saatettu loppuun viiden vuoden sisällä.

Luvan voimassaoloaikaan tai rakennustyön aloitukseen voi hakea jatkoa luvan voimassaoloaikana. Hakemuksessa tulee ilmetä syyt, miksi työtä ei ole aloitettu tai saatettu loppuun.

 

 

 

Muonion kunta

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

  • vs.rakennustarkastaja Sami Jokitalo 040 1821143
  • hallintosihteeri Sari Virkkunen 040 489 5106

Lomakkeet